ÖZÜMÜZ ÇOCUK

Müzeyyen Avcı
Tarih: 07.02.2021

Biz hep çocuk kaldık ruhumuzda açık seçik konuştuk
özümüzde yıldızlardan parlaktı içimiz saf ve
temizdik hepimiz de toprağımızdan beslendik
helal lokma yedik içtik maviydi
soluduğumuz hava içtiğimiz su
berraktı kaynaklardan hepimiz su içtik koştuk
kuzu koyun peşinde ne bulursak onu atıştırdık
bazen rızkımıza karamuk düştü
bazen elma alfat erik bazen de komşu
bahçeden domates biber nasıl da güzel olurdu
kımırdak yemesi de Sığ değildi yüzdüğümüz yaşam
bataklarda da dolaşırdık bazen toplardık
demirini içinden köyümüzün yakınlarına
OTSZnin atıklarından hiç kimse çok zengin değildi
fakir de değildi belki de biz o yaşamda daima zengindik
zenginlik nedir hiç bilemedik
sahi zenginlik nedir sizce çok evin çok
araban çok paran olması mı çok mutlu çok
huzurlu çok dostlu olması mı

Şimdi düşünüyorum da kuşlar gibiymişiz biz
insanoğlu uçarıymışız çok uçmuşuz göçmüşüz
kimimiz bilmediğimiz anavatan dediğimiz yerlere
kimimiz gurbete yaban ellere daha fazla kazanmak
daha iyi yaşamak için

Gözlerimiz sanki şavkıyan
böcekler gibiydi yanlışı doğruyu seçerdi eğriyi büğrüyü seçerdi
haramı helali doğuştan bilirdik biz
yedi kuşağı kardeş komşumuzu köydeş
iyilikte kötülükte korurduk
bize doğuştan öğretildi iyilik işimiz yoktu
ve olmadı hiç fitne fesatlıkta hepimizin babası
evladına güzel ahlak güzel terbiye vermekte
annelerimiz yemeği temizliği öğretmekte

Masallar hikayeler eğlencemizdi beştaşlar,
tokurcum, yakar top oyunumuzdu kuzu otlatmak
çocukların işiydi bize hiç iş gibi gelmezdi
nedense oyundu eğlenceydi arkadaşlıktı
kurduğumuz umutlarımız hayallerimiz hepsi ışıltılıydı
biz hepimiz tohumduk
buğday tarlasında buğday tütün tarlasında tütündük
çayırda ovada çimenliktik ottuk

Arda nehrinde akan berrak su pınarlarda içtiğimiz suyduk
köyümüzün altından geçen tren sesi düdüktük
kuzuların meleşen sesi kuşların cıvıldaşan sesiydik

Ah biz hiç büyüyemedik gezdik
göçtük sevdik sevildik ana olduk baba olduk
yar olduk ama bu hoyrat yaşamı hiç çözemedik
bilemedik nasıl bir yaşam bekliyor
gelecekte bilemedik göremedik
hep çocuk kaldık ruhumuzda
akça pakça bir çocuk masum
yalnız kimsesiz çocuk….

Bir 1 kişi, gül ve yazı görseli olabilir

MÜZEYYEN AVCIOĞLU
07.02.2021