Kategori: Rafet Ulutürk

BULTÜRK Derneği, Genel Başkanı

Srebrenitsa Katliamı: İnsanlık Tarihinin Kara Lekesi

Rafet ULUTÜRK Bu olaylar, Boşnak kardeşlerimize yapılan soykırımın unutulmaması gerektiğini hatırlatıyor. Tarihimizin bu acı dolu dönemlerini unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak, barış ve adaletin teminatı için son derece önemlidir. Bilge lider Aliya İzetbegoviç’in dediği gibi; “Büyük zulme uğradınız, zalimleri affedip etmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın, çünkü unutulan

Devamı...

ÖĞREN, UNUTMA, UNUTTURMA…

Rafet ULUTÜRK Yıl 1984. Bulgaristan’da Türklere baskıların arttığı, soykırım başladığı kara bir tarih. Ocak ayının 17-18 ve 19 ‘u günleri tarih sayfalarına kanla yazıldı. Bu tarihleri bir yerlere not edin. Unutmayın, unutturmayın. Eceli yaklaşan komünist Bulgar rejimi 1984-1989 yılları arasında Türk toplumu hafızasına telafisi imkansız acılar yaşatmış dönemin komünist lideri

Devamı...

İŞTE BİRLİK TOPLANTISINDA

Değerli katılımcılar, Türk milleti, sosyal, siyasî ve ekonomi alanlarda dünya tarihine yön veren en eski kültür ve medeniyetlerine sahiptir. 10. asırdan itibaren, Orta Asya bozkırlarından, Anadolu’ya, Avrupa’ya ve Güney Asya ile Orta Doğu ve Kuzey Avrupa’ya kadar uzanan tarih sahnesindeki çok uzun ve bir o kadar da meşakkatli yolculukları sırasında

Devamı...

GERÇEK DEMOKRATİK BİR BULGARİSTAN İÇİN…

Bulgaristan siyasetine çift vatandaşların seçilme hakkı, ülkenin kritik dönemeçlerinde önemli bir değer kazanıyor. Bu adım, hükümetin vatandaşlarına sahip çıkma refleksiyle toplumsal barış ve huzur için kıymetli bir adım olarak görülüyor. Bu cesur adım, gerçek bir değişimin fitilini ateşlemekte. Hükümetin, ülkenin tamamının katılımıyla yönetilmesi niyeti, eşitlik ve toplumsal barışa ciddi bir

Devamı...

SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI

Rafet ULUTÜRK  Her geçen gün değişen dünya şartlarına uyum sağlamak için insanlar kendilerini yetiştirmek ve geliştirmektedirler. Tarihin süzgecinden geçirerek bu gelişmeleri ve insan zekâsının tekâmülünü incelediğimizde karşımıza çıkan en önemli nokta “İnsanoğlunun gönüllü olarak yaptığı her işte, azmi ile her soruna çözüm bulduğu, kalbiyle inandığı her fikri fiili durumu sonuçlandırmakta elinden

Devamı...

BULGARİSTAN ULUSAL TELEVİZYONU BTV’YE CEVAP

BULGARİSTAN TV’SİNDEN KIRCALİ EFSANESİ BELGESELİNE ŞAŞIRTAN TEPKİ Bulgar aklı KIRCALİ BELGESELİ’Nİ tersten okudu Kırcali Efsanesi Belgeseli Anadolu’yu aydınlatan meşalelerinden biri olan Kırcıların Ali’ye ve şanlı tarihimize ihmal edilmiş bir görevi yerine getirme sorumluluğunun yanı sıra yeni neslimize de bir pusula olması amacıyla çekildi. Razgrad’lı Âlim Ahmet DAVUTOĞLU’ Şumnu’lu Koca YUSUF, Silistreli Süleyman

Devamı...

KAHRAMAN KIRCI ALİ’YE VE TARİHİMİZE BIR VEFA BORCUDUR

KIRCALI EFSANESİ KAHRAMAN KIRCI ALİ’YE VE TARİHİMİZE BIR VEFA BORCUDUR 27 Eylül 2023    Sizlere bu mesajı iletmek için büyük bir sevinç duyuyorum. Sizler, Bulgaristan’da ve Türk Dünyasında bulunanlar hepiniz Türk kültürünün önemli bir parçasısınız ve bu toplumun geleceğisiniz. Sizlere seslenmek istiyorum çünkü sizin adaletli, güçlü, bilgili ve yetenekli olduğunuzu

Devamı...

ESRARENGİZ HAT (İSTANBUL – KUDÜS – MEKKE)

Yazan: Rafet ULUTÜRK İstanbul Kudüs Mekke Hattında – Ortadoğu Haritasında – Gizli ve Esrarengiz Bir Hat..!  İslam Âleminin ve Ortadoğu’nun gizemi İstanbul, Kudüs, Mekke ne anlam taşıyor? İstanbul 29 kez kuşatıldı. İstanbul’u alan dünya yönetimini alıyor. Bu tarihte hep böyle olmuş. İstanbul Kuddüs Mekke Hattında – Ortadoğu Haritasında – Gizli

Devamı...

900 YILLIK HAZAR TÜRK İMPARATORLUĞU

Rafet ULUTÜRK Bundan 1300 yıl önce Doğu Avrupa’nın Kafkaslarla Volga Irmağı arasındaki bölgede Türkler “Hazar İmparatorluğu” adında büyük bir devlet kurmuşlardı. Bugün Cumhurbaşkanlığı forsundaki yedinci yıldız ve bayrak Hazar Kağanlığının bayrağıdır. Hazarlar Karadeniz’le Hazar Denizi arasında, önemli geçit niteliğinde bir yeri yurt seçmişlerdi. Hazar Türk devleti Karadeniz’in kuzeyinde, Tuna nehrine kadar uzanan kısımdır.

Devamı...

ANADOLU TÜRKLERİ BALKANLAR’DA

Rafet ULUTÜRK – BULTÜRK Derneği Genel Başkanı Anadolu Türkleri Balkanlar’da Güneyden, Anadolu’dan Türklerin Balkanlara gelip yerleşmesi, 1260’lara kadar iner. Kuzey Karadeniz bölgesinden gelen Türk orakları zamanla Hıristiyanlığı kabul edip yerli Slavlarla karıştıkları halde, Anadolu’dan gelen Müslüman Türkler, kendi din ve kültürlerini saklamayı başarmışlardır. İlk yerleşme, 1261’de Moğollardan kaçıp Bizans’ın topraklarına

Devamı...

ERCİYES UNİVERSİTESİNDE KONUSMALAR

ERCİYES UNİVERSİTESİNDE-KONUŞMA; Değerli ilim ve Bilim adamlarından oluşan Saygın DOSTLAR; Ben Rafet ULUTÜRK; Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Genel Başkanı sıfatımla siz saygın Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Prof. Fatih ALTUN başta olmak üzre, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı, Saygın Prof. Dr. Özen TOK, Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd. Saygın Doc.

Devamı...

YENİ DÜNYA DAHA ADALETLİ OLACAK

Öncelikle ERDOĞAN PUTİN VE TRAMPA Diktatör diyenler kim? Çünkü Bunlar NATO’ya başkaldırdılar. NATO bu savaşı başlattı amma bu savaşı Türkiye bitirecek. Bugün Ukrayna’ya darbeyle gelen NATO-SOROS’çu bir lider kahraman ilan ediliyor. Bunun benzerini dünyanın her yerinde yapıyorlardı. Onlar kendi seçtikleri akılı halkın seçtikleri cahil vsy. Bu hegemonya bitti sonuna geldiler. Artık

Devamı...

“YARATILIŞINDAN BU YANA İNSANLIK ÂLEMİNİN ARADIĞI İDARE ŞEKLİ VE ÇARE…! “VEDA HUTBESİ”

Rafet ULUTÜRK “VEDA HUTBESİ” İnsanlık âlemi, sosyal hayatlarını idame ettirmek maksadıyla tarih boyunca çeşitli idare şekillerini ortaya koyarak denemişlerdir. Bunlardan bir kaç şeklini kısaca değerlendirip irdeleyen. ☆DEMOKRASİ: (HALK İDARESİ); İnsanlık tarihinin öncelerinde, KRALLIK (Çarlık) ve TİRAN yönetimi şekillerini tanımış ve o rejimlerle hayatlarını idame etmişlerdir. Krallar, Tanrı tarafından hükümdar olarak atanan soylardan gelen

Devamı...

BULGARİSTAN ‘DA YAPILAN NÜFUS SAYIMLARI VE SONUÇLARI…!

Bulgaristan devleti, geçmişte 1878 yılında Osmanlı devletinden “iç işlerinde özgür (muhtar), dış işlerinde Osmanlı devletine bağlı bir Prenslik” haline gelene kadar Osmanlı idaresinde 545 yıl hayat sürmüştür. 545 yıl içerisinde Hıristiyan Bulgaristanlılar Müslüman ve Türk olan bir devletin himayesinde oldukları halde din, dil, kültür, örf ve adet, gelenek ve göreneklerini hiçbir

Devamı...

“DÜNDEN BU GÜNE PAYLAŞIM” PROJESİNDEN ŞİPKA SEYHATİ

ŞİPKA KAZANLIK SEYHATİNDE OTOBÜSTE YAPILAN KONUŞMA; Değerli BULTÜRK dostları, bizler Türklüğün meyvesi olan Orta Asya’dan yola çıkarak Anadolu’dan önce Türkleşen Bulgaristan’a ulaşan bu toprakları da Türk-İslam Âlemine katan EVLAD-I FATİHANLARIZ. Birçok türkülere, hikâyelere ve romanlara konu olan Rodop insanının ayrılmaz parçası nazlı yâri Arda boyundan, Tuna’dan, Deliorman ve Dobruca Türklerinden kucak

Devamı...

“DÜNDEN BU GÜNE PAYLAŞIM” PROJESİNDEN VARNA SEYAHATİNDEN

VARNA OTOBUSTE ULUTÜRK’ün KONUŞMASI Değerli BULGARİSTAN’LI hemşerilerimiz ve Saygın Türk Dünyası Sevdalısı dostlarım. Bu gün sizlerle EVLADI FATIHANLAR yurdumuz Bulgaristan’ın kadim şehirlerimizden olan VARNA başta olmak üzere kısaca “DOBRUCA BÖLGEMİZİ” BALÇIK ve DOBRİÇ şehirlerimizi ve EVLADI FATİHAN torunlarını ziyarette bulunacağız. Ziyaretlerimizin asıl amacı, T.C. Devletimizin İÇ ÎŞLERİ BAKANLIĞI nezdinde, Sivil toplumlarla ilişkiler Genel Müdürlüğünün ortaklığı ve

Devamı...

“YARATILIŞINDAN BU YANA İNSANLIK ÂLEMİNİN ARADIĞI İDARE ŞEKLİ VE ÇARE…!

“VEDA HUTBESİ” Rafet ULUTÜRK İnsanlık âlemi, sosyal hayatlarını idame ettirmek maksadıyla tarih boyunca çeşitli idare şekillerini ortaya koyarak denemişlerdir. Bunlardan bir kaç şeklini kısaca değerlendirip irdeleyen. ☆DEMOKRASİ: (HALK İDARESİ); İnsanlık tarihinin öncelerinde, KRALLIK (Çarlık) ve TİRAN yönetimi şekillerini tanımış ve o rejimlerle hayatlarını idame etmişlerdir. Krallar, Tanrı tarafından hükümdar olarak atanan soylardan gelen

Devamı...

ASENOVGRAD FİLİBE SEYHATİMİZDEN

“DÜNDEN BU GÜNE PAYLAŞIM” PROJESİ PLOVDİV – ASENOVGRAD “Dünden Bugüne PAYLAŞIM” Projemiz kapsamında Bulgaristan’ın çeşitli kentlerine yapmış olduğumuz Sosyal ve Kültürel amaçlı ziyaretlerimizden, 16-18 Aralık 2022 tarihinde Bulgaristan’ın Eski adı Philippopolis olup bugün Bulgaristan’ın Sofya’dan sonraki ikinci büyük merkezi PLOVDİV-FİLİBE’dir. BUGÜN FİLİBE BULGARİSTAN’IN KÜLTÜR BAŞKENTİ Geçmişin ruhunu bugünle uyum içinde geleceğe taşıyan

Devamı...

TÜRK DÜNYASININ YÜCE DÜZENİ

Rafet ULUTÜRK Öncelikle ERDOĞAN PUTİN VE TRAMPA Diktatör diyenler kim? Bunlar NATO’culardır. Neden bunu diyorlar çünkü Bunlar NATO’ya başkaldırdılar. NATO bu savaşı başlattı amma bu savaşı Türkiye bitirecek. Erdoğan’a darbe yapamadılar, Trampa başardılar şimdi sıra Putin’de. Dünyayı yalanla yönetenler işte bu NATO’culardır. Bugün Ukrayna’ya darbeyle gelen NATO-SOROS’çu bir lider kahraman

Devamı...

Yeni Dünyanın Lideri Hak ve Adalet Peşinde Olan Olacaktır

Hamiyet ÇAKIR 05 Mart 2022 Yazılarımızda yeri geldikçe Bulgaristan’da yalnız azınlıkların değil, Bulgar halkının da devletten ve hükümetten, kurumlardan uzaklaştığını, soğuduğunu yazdık. Hatta BULTÜRK Başkanımızın dediği gibi “Bulgaristan’da Bulgaristan’ı savunacak yönetici bulmak çok zor” Bu yobazlaşma hele Müslüman azınlığa karşı özünde ırkçı milliyetçilik gibi nedenlerle kendini ötekileştirme şeklinde kışkırtılırken, fakirlik, yoksulluk

Devamı...