Künye

Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi

Başkan: Dr. Erdal KARABAŞ

BİLİM KURULU
Prof.Dr. Gülfettin ÇELİK
Prof.Dr. Ali Fuat ÖRENÇ
Prof.Dr. Ahmet ÇOLAK
Prof.Dr. Hasine ŞEN KARADENİZ
Prof.Dr. Ramazan BİÇER
Doç.Dr. Gökçe YÜKSELEN A.PELER
Prof.Dr. Kutluk Kaan SÜMER
Prof.Dr. Hayati DURMAZ
Doç. Dr. Süleyman ÖZMEN
Av. Seniha Rasim SABRİ
Dr. Nedim Birinci
Nevzat ÖZTÜRK