Atatürk’ü Andık

Neriman KALYONCUOĞLU
Tarih: 10 Kasım 2020

Mustafa Kemal Atatürk hayallere sığmayan biri olduğu için bizim şairler onu simgeleştirmeyi pek beceremediler. Kavga adamları her yaratıcının kafasına sığmaz da ondan.

Atatürk ölüm yıldönümünden ölüm yıldönümüne büyüyen ve büyüdükçe devleşen bir dehadır.

Son 82 yılda onun yerine büyüyen Türk halkı 82 milyon oldu. Her yıl 1 milyon büyümüşüz. Bu bakıma 10 Kasım 1936 ruhumuzun doğduğu tarihtir. Ruhlar halkları çağdan çağa taşıyandır.

Büyüyen yalnız Türk halkı mı? Türkiye de büyüdü.

Türkiye’nin ne kadar büyüdüğünü anlayabilmek için Atatürk ülküsünü bir vektör olarak görmeliyiz. Bu, kökü 29 Ekim 1923’e oturmuş ucu sivri ok olan bir vektördür.

Ölüm yıldönümünde özlem ve saygıyla andığımız Atatürk'ün yemek alışkanlıkları
Vektör özgürlüğü bulan halkların simgesidir.

Türk halkı özgürlük ufkuna birinci okunu 1072’de Malazgirt’ten Anadolu üzerinden Avrupa istikametinde atmıştır. Meydan savaşı kazanan halklar özgürlük çağı açar.

Alpaslan oku 310 yıl sonra 1389’da Kosova ovasına düşmüştür. 1457’de İstanbul’dan atılan Fatih’in Osmanlı oku ise Sakarya Meydan Muharebesine düşmüştür.

Türk halkı iz bırakan, tarih yazan ve dünya simaları yetiştiren bir halktır. XX. yüzyılda dünyaya ışık vermek için gelen Atatürk’tür. Yükseldikçe özgürlük ufku genişleyen Atatürk aydınlığı artık Türkiye sınırlarından taşmış ve Türk Dünyası’na ve diğer mazlum insanlara Güneş olmuştur.

Felsefe fakültesi bitirmeyen ama “zafer beyinde kazanılır” diyen Atatürk’tür.  XX. yüzyıl düşüncesinin en önemli konusu olan “sorumluluk” üstüne o şöyle buyurmuştur.

“Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.”

Atatürk Türk Milli kimliği yaratan büyük önderdir. Türk kimliğinin temeline Türk dilini yerleştirirken şöyle buyurmuştur:

“Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.”

Atatürk milletlerin yenilene bilmesinde özün kültürel yenilenme olduğuna önem verirken öğretmen ve eğitmenlerin çalışmalarına olağanüstü yüksek değer vermiş ve şöyle demiştir:

“Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.”

“Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.”

Dünya düşünür ve politikacılarının Atatürk Çağında çözemedikleri ana sorunlardan biri olan “Benzerlikler İçinde Eşitlik Mi?” yoksa “Çeşitlilik İçinde Eşitlik Mi?” sorusuna Atatürk en adil ve yüksek halk yönetim biçimi olan Cumhuriyeti kurup insanlık tarihinin en adil anayasalarına örnek olan Türkiye Cumhuriyeti toplum sözleşmesini ilan etmekle çözüm getirmiştir.

“Çeşitlilik İçinde Eşitlik” diyen Atatürk milliyetçilik ve ırkçılık karanlığına düşen halkları ve liderleri uyarmış, yenidünya kültürünün çeşitlilik içindeki anlaşma ve eşitlikten fışkıracağına inanarak son medeniyet özgürlüğüne yönelmiştir. Dünya küresel göçleri arasında yerini almaya hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti bugün Atatürk vektörünün (çizgisinin) meyvelerini toplamaktadır. Bu yönelimin yeni önderi Türkiye Cumhuriyetinde Cumhurbaşkanlığı hükümet biçiminin kurucusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Mustafa Kemal Atatürk Bulgaristan Müslüman Türklerinin doğal önderidir. Daha 1913’te Rodop Türklerini zorla isim ve din değiştirme, köylerinden ve topraklarından kovma zulmünden kurtaran ve Türk isimlerini geri almalarını ve Camilerin yeniden açılmasını sağlayan Osmanlı Devletinin Sofya Askeri Ataşesi yarbay Mustafa Kemal’dir.

Çanakkale Geçidini zorlayan İngilizlerle silahlı mücadelede Mustafa Kemal Paşa ile omuz omuza olmaya can atan Bulgaristan Türkleri soluğu Gelibolu’da almıştır. 

Osmanlıdan silkinip uygarlaşma yolunu Türk Alfabesiyle açan halkımızın önder ve öğretmeni Atatürk harfleri ve düşünceleri ruhumuzda nur olmuştur. Bulgaristan Türkleri öğretmen ve aydın ordusu Bulgaristan Türk Edebiyatını Atatürk aydınlığı ve İstanbul Türkçesiyle yaratarak Büyük Türk Dünyasından ayrılmaz ve kopmaz bir parça olduğumuza yön vermiştir.

Atatürk vektörü artık Türk Dünyası vektörüdür. Zafer yolunun her aşamasında biz Bulgaristan Türkleri de varız.

Büyük önder Atatürk’ü saygıyla anıyoruz.