Yüksek-ögretimde Değişiklikler

YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞİKLİKLER İLE SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNİ İÇEREN TEKLİF YASALAŞTI

Değerli dostlar,

Yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının artırılması ve bekleme süresinin kısaltılması, vakıf üniversitesindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitesinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi ve üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği sağlanması imkanı getirilmesi gibi vb. yükseköğretimle ilgili önemli düzenlemeler içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştı. Bununla birlikte koronavirüsle mücadelede büyük özveriyle ve fedakarlıklarla görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarımızın beklentisi olan, kamuoyunda Sağlıkta Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi olarak bilinen Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de bir an önce yasalaşması için ilgili Teklife madde ihdası yapılarak kanunlaştı.

Kanunun öne çıkan maddelerini ve detaylı halini bulabileceğiniz linki sizlerle paylaşıyoruz.

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Aşağıdaki Düzenlemeleri İçeriyor;

  • Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılabilen doçentlik başvuru sayısının artırılacak, bekleme süresi azaltılacak. Doçentlik sınavında değerlendirmeye esas alınan raporlar, jüri üyelikleri, jüri ve başvuru sonucu elektronik ortamda ilgililerin erişimine açılacak.
  • Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim görevlilerinin mali hakları, devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan emsalleri ile eşitlenecek.
  • Araştırma görevlisi kadrolarına atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerine başlamaları için kadrolarıyla ilişikleri en fazla altı ay daha devam edecek.
  • Vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden ilgili programın en yüksek yerleştirme puanına sahip en az yüzde on beşi kadar öğrenciyi programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutması öngörülmekte.
  • Açık öğretim Fakültelerinin bulunduğu kurumların döner sermaye işletmesinin açık öğretim fakültelerine ait hesaplarında oluşan gelir fazlaları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı hesabına aktarılacak ve bu kaynağın doktora programındaki öğrencilere burs kaynağı olarak kullanılması sağlanacak.
  • Devlet yükseköğretim kurumlarında sadece AR-GE faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri AR-GE kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere istihdam edilen doktoralı araştırmacılara ödenecek ücrete esas gösterge rakamı 60.000’e yükseltilecek.

 

  • Madde ihdası yapılan Sağlıkta Şiddetin Önlenmesine ilişkin ise;

 

Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında;

  1. a)İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.
  2. b)Hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.
  3. c)Şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilebilecek.

Daha detaylı bilgi için;

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss212.pdf

Sağlık ve esenlikler dilerim.

Selam ve saygılarımla…

Av.Bülent TURAN

Çanakkale Milletvekili

AK Parti Grup Başkanvekili