Yeni Anayasa, Re-Start Ve Bulgar Başbakan

Şakir arslantaş
Tarih: 22 Ağustos 2020

Bulgaristan’da siyasi bataklığın içinden işleri düzeltecek biri çıksın diye beklerken, Batıda hazırlıklarını tamamlamış ve “Covid-19” yasaklarını delerek, beklenen siyah kuğu Tel Aviv üzerinden uçakla Sofya Hava Limanına yumuşak iniş yaptı ve seri demeçlerine başladı.

Adı Nikolay Mladenov. 1972 Sofya doğumlu. Bulgar okuluna gitmemiş. İngiliz Lisesi, Üniversitelerin İngiliz bölümleri. 2009’da 41. Halk Meclisi üyesi. Ardından Savunma Bakanı, Dış İşleri Bakanı, değişik komisyonlar üyesi, Dünya Bankası danışması vs vs. Sonra Bulgaristan’ın NATO ve AB üyeliği komisyonlarında aktif biri.  Derken henüz kabul edilmemiş olan Avrupa Birliği Anayasası mimarlarından biri.

Bulgaristan’da parlamento ve hükümet dışında Müdür olarak çalıştığı tek kurum “G. Soros’ın “Açık Toplum’u.” Bulgaristan’da “Avrupa Enstitüsünü ’nün” kurucusudur. Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Ukrayna ve Pakistan genel seçimlerinde gözlemci. Gana seçimlerinde de düzen sağlayan politikacı.

Londra Kral Kolejinde askeri işler yüksek lisansı yapan Mladenov kitabı elinden bırakmayan biridir. Ayrıca uluslararası ilişkiler uzmanıdır.

Çar (başbakan) II. Simyon döneminde (2001-2005) onun partisine üye olan N. Mladenov, Borisov GERB kurunca da oraya sıçradı.

NATO ve AB kurumlarında çalıştıktan sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yakın Doğu özel komiserliği yaptı. O, Amerikan basının hakkında en övücü yazılar yazdığı Bulgar siyasetçidir. ABD Dış İşleri Bakanı ve Başkan Adayı H. Klinktan ile yakın ilişkileri de basında fotoğraflanmıştır.

***

Sofya’ya ayak basar basmaz “Bulgaristan’ın yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Nikolay Mladenov, aynı konuda TV stüdyolarını dolaşırken, DİYALOG dedi. Fakat diyalog henüz başlamadı, başlatılamıyor, sokak protestocuları çadırlardan çıkıp “yuvarlak masaya” oturmuyor. Mladenov da bozuk yumurtalara hedef olmamak için henüz sokaklara inmiyor ve bakanlıklara da uğramıyor. Mladenov, Bulgarcası dışında İngilizce, Fransızca ve Rusça da kullanıyor.

***

Bulgar sosyal medyasının nüfuslu aile üyelerinden “Pogled. info” politika yayınında Dr. Vihra Mihaylova,  Borisov’un istifasından sonra Geçici seçim hükümetine Başbakan olarak atanmak üzere New York’tan çağrılan Nikolay Mladenov’un kafasında dolaşan BULGARİSTAN CUMHURİYETİ YENİ ANAYASININ BAZI MADDELERİNİ yayınladı. Biz de tercümesini dikkatinize sunuyoruz.

***

Yeni Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası

Başlık Bir

TEMEL MADDELER

Madde 1:

 • Bulgaristan Derin Devletin sömürgesidir.
 • Derin Devlet sömürge idaresi işlerini yönetir.

Derin Devlet kendisi ve sömürge kurumları ile birlikte ülke yönetimini bütünsel elinde bulundurur.

 • Halkın hiçbir bölümü, azınlıklar ve etnik gruplar, politik partiler, stk ve diğer örgütler sömürgeciliği tartışamaz ve itiraz da edemez.

Bölüm 2.

 • Avrupa Birliği sömürgesinde otonom bölgeler kurulabilir.
 • Bulgaristan’ın toprak bütünlüğü maziye aittir.
 • Sömürgedeki resmi diller İngilizce, Türkçe ve İvrittir.

Bölüm 4.

 • Bulgaristan sömürgesi bir hukuk devletidir. Ancak sömürgenin sahipleri olan Amerikan, Avrupalı ve İngilizlerin hakları vardır. Yerli halkın ve azınlıklar hukuk dışıdır.
 • Bulgar sömürgesi “Üç Deniz” projesinde “inisiyatif” sahibidir.
 • Bu projeye asker temin etmekle yükümlüdür.

     Bölüm 5

 • Sömürgede Yahudiler, İngilizler ve Amerikalılar özgür, şerefli ve tüm haklarıyla dünyaya gelir. Bulgarların ve azınlıkların hakları yoktur, çünkü hepsi köledirler.
 • Yahudiler, İngilizler ve Amerikalılar özgür, şerefli ve tüm haklarıyla dünyaya gelir, fakat Yahudiler tüm haklı olanlardan daha haklıdır.
 • Sömürgeci olan Yahudiler, İngilizler ve Amerikalıların hak ve imtiyazlarında asla ve hiçbir zaman sınırlandırma yapılamaz.

Ek madde 7

 • Anayasa ve yasalar Derin Devlet tarafından yazılır. Sömürge idaresi ve hademeler uygulamadan sorumludur.

Ek madde 9

 • Derin Devletin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği, ayrıca da sömürgedeki etkinliklerle ilgili verdiği emirlerin garantörü Pentagon’dur.

Daha fazlasına gerek olmadığı görüşünde birleşmiş bulunuyoruz.

Anlaşmaya varıldığı anın fotoğrafı.

Müstakbel Bulgaristan Başbakanı Nikolay Mladenov ile Amerika eski Dış İşleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Hiloty Cllinton kutlamaya giderken/ Washington.