Türk Muhtara Oy Vermem

Tarih: 23 Haziran 2019
Yazan: İbrahim SOYTÜRK
Konu: İnsan hakları ve azınlık hakları mücadelemiz devam ediyor.
            Saklanan gerçekler  saldırı silahı oluyor.

Bulgaristan 27 Ekim 2019’da yerel seçime gidiyor.
Sofya Merkezli “Açık Toplum” Enstitüsü yaklaşan yerel seçimlerle ilgili 1174 kişi arasında anket düzenledi.  Anket sonuçları sıkıldığında toplumda Romen (Çingene) ve Türk (Müslüman) muhtar, Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyeleri için (etnik ve ırkçı nedenlerle) oy vermek istemeyen büyük bir kitle var.

Anketten,  Türk veya Romen Muhtar olmasın, çıktı.

Anket Sonuçları Sofya’da çıkan “Dnevnik” (Günlük) gazetesinde yayınlandı.
“Açık Toplum” aynı konuyu artık 3. Anketinde değerlendiriyor.  Soruların esasında,   Bulgar kamuoyunun “demokrasi “ ve temel insan haklarının hukukun üstünlüğünü iddia eden toplumdaki yerini açıklamak bulunuyor. Halk nabzını ölçme yaklaşımının üçüncüsü 2018’de yapılmış ve bu ay değerlendirilip yayınlanmıştır.

Bulgaristan’da azınlık haklarının güvence altında olduğuna ilişkin sürekli yayın yapılsa da, ülkede derin ayrımcı bir tavrım sürdüğüne tanık oluyoruz. 1990’dan beri sanki değişen esaslı bir şey yok.

Birinci tespit:
Azınlık düşmanları maskelerini indirdiler.
Herhangi bir değişiklik olmazsa 27 Ekim 2019’da yapılması öngörülen yerel seçimlerde, (muhtar, Belediye Başkanı ve Belediye meclis üyeleri seçilecek) ankete katılanlardan % 70’i Romen (Çingene) soyundan gelen bir adaya oy vermeyeceklerin açıkladılar.  % 65’i homoseksüel bir adaya ; % 63’ü Türk asıllı bir adaya;  % 46’sı yaşı 65’ün üstünde olan bir adaya; % 29 özürlü bir vatandaşa, % 11’i de bir Bayan adaya oy vermeyeceklerini beyan etmişlerdir. Etnik, dil, din ve kültürel haklarımız için mücadeleye kalkmadan  yönetime giremeyiz.

İkinci tespit:

Bulgaristan vatandaşlarından sadece % 26’sı hükümetin yasaları uygulayarak yönettiği görüşündedir.  Katılımcıların % 22’si hükümet yasalar çerçevesinde yönetmektedir. % 14’ü Bulgaristan’da geçerli yasaların anlaşılır ve şeffaf olmadığını ve ancak % 8’ı yasaların tüm vatandaşlar için aynı şekilde uygulandığı görüşünü savunuyorlar. Genel kanıya göre, 2018 yılında Boyko Borisov hükümeti birçok sorunla zor başa çıkmıştır. Sosyal, sağlık ve eğitim sorunları derinleşmeye ve şiddetlenmeye devamediyor.

 

Üçüncü tespit:
Hükümetin baş edemediği sorunlar.
Ankete katılanların % 86’sı 10 yıldan beri yöneten Borisov hükümetinin fakirlikle baş edemediği; % 85’i rüşvet, dolandırıcılık ve dalaverecilerle baş edemediği; % 50’den fazlası hükümetin cinayet, hırsızlık, kalitesi çok düşük olan eğitim ve öğretimden, yetersiz ve kalitesiz sağlık sektöründen kaynaklanan sorunları da çözemediği görüşünde iken, % 75’i bu hükümetin işsizlik sorunlarını çözemeyeceği görüşünde birleşmişlerdir.  Eğitim ve öğretim konularındaki tüm sorunlardan katılımcıların % 21 etnik azınlıkların anadillerinde eğitim sorunlarının bu hükümet tarafından çözülmeyeceği kanısındadır.

 Dördüncü tespit:
Ankete katılanlar hangi haber kaynaklarından bilgi alıyor.
2018 yılında Bulgaristan’da vatandaşların % 68’i birinci ve ana haber ve yorum kaynağı olarak televizyonu kullanmıştır. (Bulgaristan’da Devlet Televizyonu BNT- 1. Programı dünde yalnız (saat 16’da) 10 dakika Türkçe haber veriyor.) Nüfusun % 16’sı haberlerini internetten alıyor. Ancak % 2’si radyo dinliyor veya gazete okuyor.

Beşinci tespit:
Bulgaristan’da demokrasi tercihi.
Ankete katılanların % 45’i demokrasinin en iyi yönetim biçimi olduğunu savunuyor. Bey yıl önce katılımcıların % 52’si demokrasiyi bir toplumsal sistem olarak daha kararlı tercih etmişlerdi.

Altıncı tespit:
Bu durumun aşılması için önlem alan var mı?
2006 – 2018 yılları arasında hükümetin ve devlet kurumlarının ırkçılık ve yarım sorunlarına seyirci kalmakla yetinmesi sonucu, vatandaşlar bu sorunları kendi imkânlarıyla çözmeye çalışıyorlar.  Kişisel etkinliklerin başında seçime daha aktif katılarak, seçim kazanmak ve durumu değişmez duruma getirmektir. Türkler, Pomaklar ve Romenler bu konuda birleşerek ortak adaylar göstermeye hazırlık görüyorlar.  Karma bölgelerde Türk ve Pomak muhtarlar son dönemde köylülerin menfaatlerini başarılı savunurken, ırkçılarla mücadelede her defasında başarılı olabildi.
***
Bulgaristan’da yerel seçimlere 4 ay kaldı.
Propaganda makinesi dönmeye ve ırkçı, aşırı milliyetçilere hizmet sunmaya hız veriyor. Türk kardeşlerimiz ve diğer azınlıklardan – din, din, etnik, kültür azınlık toplulukları – devletin, belediyelerin, okul ve sağlık kurumlarının dışına atılmaya, eğitim, öğretim ve kültür kurumlarının dışında tutulmaya çalışılıyor.  Bu saldırılarda, son 30 yılda en büyük “başarıyı” elde eden aşırı sağcılarla, “faşist” parti ve ırkçılarla hükümet ortaklığı kuran GERB partisi oldu. GERB yönetimi yıllarında totaliter rejim yöneticilerinden, zorla isim değiştirme zorbalığında yönetici konumunda bulunan BKP MK Politik Büro üyesi Penço Kubadiski’ye doğduğu bir Türk Belediyesi olan, Deliorman’ın Kubad’ın köyünde anıt dikildi. Türk, Pomak ve Çingene zulmüne ve soykırım saldırılarına ve etnik kültür katliamına karılan ve bu vahşeti yöneten General Semerciev’in bir Pomaklık merkezi olan “Velingrat” şehrinde sokağına onur plaketi asıldı vb. Todor Jivkov’un doğduğu Orhaniye Botevgrat –  Pvavets şehrinde büyük bir heykeli dikildi. Avrupa Birliği’nin isteği üzerine değiştirilen okullardaki tarih ve edebiyat dersi kitaplarında totaliyer komünist lider T. Jivkov’un “halka ilgi gösterdiği” yazarken, asker ve polis terörüyle isim değiştirme, anadillerin yasaklanması ve kültürel soykırımdan söz edilmiyor. Yaşadığımız bölgelerdeki Muhtarlık ve Belediyerin her biri için amansız bir mücadeleye hazırlanmalıyız.

Bizi izlemeye devam ediniz.
Dostlarınızla Paylaşmayı da unutmayınız.