Orta Asya Türkiye Kaynaşması Yol Alıyor

Ertaş ÇAKIR
Tarih:  17 Ocak 2021

Türk silahının Dağlık Karabağ zaferi Turan Dünyasını olağanüstü olumlu etkiledi. 2020 son aylarındaki gelişmeleri izleyenler Türklük gururunu güçlendirerek yayıyor. Zafer kutlamaları, mevlitler yapıldı, dualar okundu, konserler verildi. Neredeyse Orta Asya Türk ülkelerindeki çocukların ipini çektiği uçurtmaların yerini DRONLAR aldı. Gençlerin her biri bir DRONCU. Türk ve Azerbaycan halklarının ortak zaferi, tüm Türk Dünyasının zaferi oldu. Türk dünyası kenetlendi.

Hayat dolu yeni ilişkiler gelişirken stratejiler çizmeye gerek yok. Su yolunu kendisi bulur. Türk dünyası ile kaynaşmak isteyenler her geçen günle artıyor. Türk TV programlarını izleyenler çoğaldı. “Karadeniz Dalgalanıyor” şarkısı milli marş oldu. Bu hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliev’in Kadim Azerbaycan Başkenti Şuşa’ya Milli Bayrak çekme töreni dünyaca izlendi. 1918’de Vilnius Cephesinde Ruslara, 1974’te Kıbrıs’ta enosis katillerine ders verdikten sonra 2020’de Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ cephelerinde zafer kazanıp, bölge halklarına barış ve huzur sembolü “Zeytin Dalı” uzatması herkese umut oldu. Bazı milletler küçülürken, devletler büzülürken Türkiye Cumhuriyeti dev adımlarla ilerlerken TURAN Dünyası biçimlendi.

Burada dikkat çeken bir özellik de şudur.

Türkiye, Libya, Suriye Dağlık Karabağ e Turan dünyasına emperyalizmi taşımıyor. Barış eli uzatıyor. Türklerin Türklerle kaynaşmasının sembolü olan TURAN dokusunu oluşturuyor. Dünyanın en modern devleti kuruluyor.

15 Temmuz 2016 FETO Darbe denemesi, Türkiye’mize ve Türk Dünyasına bir ders oldu. Lanetlendi. NATO ve Amerika elindeki elektronik imkânlarla “Kazan” askeri üssünden kalkan ve Ankara’da TBMM’si binasını bombalayan Jetleri kilitleye bilirdi. Bunu yapmadı ve bu olay Tüm Türk Dünyasına acı ibret dersi oldu.  Aynı zamanda T.C.’nin NATO’nun savunma imkânları dışında bulunan topraklarını yani hava saldırılarından koruyabilmek için son model C-400 füzesavarlar almasına tepkileri daha anlaşılır oldu. Türkiye ve Türk Dünyası kalesi Türkiye devletinin egemen ve bağımsızlığından ödün vermeyişi, kötü niyetlileri rahatsız etti. İkinci C-400 sistemi alınmasına yeni tepkiler olursa, şaşmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Yakın Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Avrupa’da bağımsız ve egemen siyaset izleyen tek büyük devlettir. Türkiye’nin izlediği dış siyasetle onurlanan halklar çoğalıyor. Destek artıyor.

Akdeniz’den Çin sınırına uzanan TURAN Dünyasında aynı dilde, aynı yazıda, aynı kültürde ve imanda kaynaşmaları ileri adımlıyor.1993’te Türkmenistan’da başlayan Kiril Alfabesinden Latin Alfabesine geçiş kısa sürede başarılı uygulandı. Bu geçiş, Özbekistan’da zorlu olsa da artık aşılıyor. Kazakistan ve Azerbaycan da problem çözdü.

Yeni gelişmeler, önce Kafkaslarda ve Orta Asya ülkelerinde birçok sorun kolaylıkla çözüm buluyor. Sovyet sisteminden ayrılan ve Türkiye’ye dönen Türk Cumhuriyetlerinde değişiklikler önce manevi alanda başladı. Uluslararası yardımlaşma kurumlaştı. Önce Kiril Alfabesi, Latin Alfabesiyle değiştirildi. Yazılım, haberleşme, medya ve ticaret dili Türkçe oldu. Yazı dili ve edebiyat, kültürel atılımlar yeniden biçimlendi. Layık bir devlet oluşturulmasında, demokratik politik sistem kurulmasında ve serbest piyasa ilişkileri Türkiye yardımlarıyla gelişti ve serpildi.

Orta Asya Türk ülkelerinde altyapı tesisleri kuruculuğunda yatırım projelerini gerçekleştiren ana güç Türk şirketleridir. Kara ve hava taşımacılığında da başı çeken Türk şirketleridir. Rusya’dan sonra Orta Asya ülkelerinden iş gücü alan en büyük ülke Türkiye’dir. Türkiye ile bu ülkeler arasında vizesiz rejim uygulanıyor. Türkiye’de iş bulan Orta Asyalıların adres kaydı yaptırmasına gerek yoktur. Kendilerini vatanlarında gibi hisseder ve yaşayabilirler. Orta Asya Cumhuriyetlerinden 500 bin kişi şu an Türkiye Cumhuriyetinde istihdam bulmuş, Türkmenistan’dan 120 bin kişi ve Özbekistan’dan 100 bin kişi arasından iş adamları ve bilim insanları da sivriliyor. Mühendisler, sanatçılar ün yapıyor. Askeri eğitimler T.C. akademilerinde görülüyor. 20 binden fazla genç Türkiye üniversitelerinde veya Orta Asya’daki Türk eğitim enstitülerinde eğitim görmektedir. Türk dili her geçen günle Turan dünyasının ortak dili olurken Ortak Kültür dokunuyor, halklar aynı ufka bakıyor.

Türkiye devleti ve şirketleri Orta Asya ülkelerindeki dev projelere önemli bir yatırımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda proje uzmanları, mühendis ve teknik ve teknolojik yardım ve destek gösteriyor. Türk ustaların kurduğu semtler ve kentler cıvıl cıvıl sevgi dolu, yeni nizam ve medeniyet yuvası oldu. Bu projelerin gerçekleşmiş, yapılaşmış şeklini her ülkede görebiliyoruz.

Başka bir unsur da Türkiye’nin Orta Asya ülkeleri ürünlerine geniş bir Pazar olmasıdır. Örneklersek, 2019 yılında Kazakistan Türkiye dış ticareti % 65 büyüme kaydetti ve hacim 3.1 milyar doları buldu.

Türkiye sahilleri, turist tesisleri Orta Asya Türk ülkelerinden konukların da aradığı, Türkiye kültür merkezler, müzeler, sanat gösterileri, festivaller, belediyeler arası değiş tokuş vs. yeni etkileşim dalları açıyor.  Bu etkileşimde Türk milletlerin aynı halk kültürü temelinden gelmeleri iyi sonuçlar alması yolları açıyor. Bu şanlı tarihlerin, halk geleneklerinin, kulakların beklediği sanat ritimlerinin, kulak tınılarının aynı olduğu bir etkileşimi dolgunluğa taşıyor. Yeni uluslararası ilişkiler, farklı etkileşim ve işbirliği şekillenmesi doğuyor ve yapılanıyor bu etkileşimin ceo stratejik önemi yeni anlam kazanıyor, milli değerlerden diğer halkların da benimsediği anlam yüklü değer yargıları, kategoriler doğuyor.

Özellikle Dağlık Karabağ zaferiyle, Türkiye  –  Nahcivan – Azerbaycan direk kara ve demiryolunun dolayısıyla Türk Dünyasını baştanbaşa geçen “İpek Yolu” projesinin gerçekleşmesi ve Balkanlar üzerinden Batı Avrupa’ya uzanması, ticari hacimleri kat kat arttıracak düzeydedir.

Aynı zamanda bu bütünleşme TURAN enerji kaynakları ve enerji taşıma yolları perspektifidir, TANAP gaz boru hattının güçlenmesine ufuktur. Dünya enerji tüketicilerine Rusya dışında öncelikli bir anayoldur. Avrupa’nın geleceği artık Türk Dünyası enerji kaynaklarına bağlıdır.

Yine enerji cümlesinden olmak üzere, son 18 yılda elektrik enerjisi üretimini üç misli arttıran Türkiye’nin Bulgaristan ve Bakan ülkeleri elektrik enerjisi sisteminde belirleyici güç olacağına, başat rol oynayacağına da işaret ediyor.

TURAN kapısının açılmasıyla kişisel ilişkilerde, devlet ve banka destekli ikili ve çok yönlü ticari ve üretim ilişkileri gelişerek güçlendiğine tanık oluyoruz. Bu ülkelerde esnaf tabakası, orta tabaka oluşuyor.

Bu gelişmeler sonucunda, Türk Dünyasında, Bulgaristan’ı da etkileyecek olan, yeni kurulan, güçlenen Türk Dünyasında dil birliği güçlendikçe kültürel kaynaşmadan progresif ve sürükleyici ideoloji türeyeceği ve ortak ufka atılımlara tanık olacağımıza inanıyoruz.

Politika alanında, çoğulcu ve çok kültürlü temeller üzerinde, bölge konularının her birinde, çekici ancak barış, anlaşma ve uzlaşma örsüne vuruluyor. Terörle, işgalci ve zor güçleriyle mücadelede birlikt kuruluyor. Türkiye’nin, Sayın devlet, hükümet ve parti başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğine yenilmezlik ve güç birliği simgelemesi etkileyici oluyor. İlk kez barışçı, uzlaşmacı bir buluşma sergileniyor. Türkiye üzerinden tüm Turan Dünyası eski kıtayla birleşme yollarını zorluyor.

Yine son yıllarda, yine Sayın liderimiz Erdoğan başkanlığında Türk Birliği, Türk ülkeleri meclisler asamblesi, Türk dili ve sanatlarının Birleşik Yönetimi oluştu ve bu yeni kurumlar etkinlikleriyle hepimizi yüreklendiriyor. Aynı kültür 8 ülkeye birden yayılıyor. Sahneye konuyor. Gençler tarafından özümseniyor, ilham kaynağı oluyor.

Bu cümleden olmak üzere, Orta Asya devletleri, Azerbaycan ve Türkiye’nin terörizmle mücadele, güvenlik ve savunma konularındaki işbirliği ve yardımlaşması büyük meyvelerini vermeye başladı. Dağlık Karabağ zaferinin etkisi olağanüstü büyük oldu. Halklar yeni Türk silahına ve stratejik düşüncesine inandı. Türkiye ile Orta Asya ülkeleri ortak silah üretimi gerçekleştiriyor, yeni silahlar geliştiriliyor, askeri eğitim Türkiye akademilerinde gerçekleşiyor, ortak tatbikatlar yapılıyor, yardımlaşma biçimleri çeşitlendiriliyor. Güvenlik pekişiyor.

Bu yollardaki tüm kuşkular Karabağ zaferiyle kalkmış, yeni ufuk ağarmıştır.

Okuyanların paylaşacağına inanıyorum.

Korona virüsü ile mücadelemiz ortaktır.

Selam eder, başarılar dilerim.