Korona-CORONA-19 Virusle Mücadele

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE
EKONOMİK TEDBİRLER İÇEREN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

Değerli dostlar,

Ücretsiz izne ayrılan ve işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği sağlanması,  sözleşmesinin işverence feshedilememesi ve yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların ağır engellilik şartı aranmadan gerçekleştirilmesi gibi koronavirüsle mücadelede önemli ekonomik tedbirler içeren Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştı.

Kanunun öne çıkan maddelerini ve detaylı halini bulabileceğiniz linki sizlerle paylaşıyoruz.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Aşağıdaki Düzenlemeleri İçeriyor;

 • Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilememesi (Bu süre 3 ay uzatılabilecektir).
 • Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği sağlanması (Günlük 39,24 TL, aylık 1177 TL).
 • Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yapılan yardımların üç ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan yapılması.
 • Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesi (Bu süre 3 ay uzatılabilecektir.).
 • Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı bir şekilde sonlandırılabilmesine ilişkin düzenleme yapılması.
 • Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenebilmesi (Bu süreler 3 ay uzatılabilecektir.).
 • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımlarının alınmaması.
 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresinin bir yıl uzatılması.
 • TEDAŞ’ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının yapılandırılması.
 • Boşalan muhtarlıklara ilişkin 2020 yılında yapılması gereken seçimlerin ertelenmesi,
 • Hazine taşınmazlarına ilişkin ihalelerin 31/07/2020 tarihine kadar elektronik ortamda yapılabilmesi (Bu süre 3 ay uzatılabilecektir.).
 • Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilmesi.
 • TOBB, kooperatifler, dernekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantılarının ertelenmesi ve bu süre içerisinde mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının devamının sağlanması.
 • Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemelerin 01/08/2020 tarihine kadar uzatılması.
 • Sermaye şirketlerinde, 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde %25’inin dağıtılabilmesi.
 • Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait taksit ödemesinin 2021 yılına ertelenmesi.
 • Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidatın 2020 yılında alınmaması ve-seyehat acentalarına ait işletme belgelerinin acenta unvanından bağımsız olarak devredilebilmesi.
 • Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara para cezası getirilmesi.
 • Kaçakçılıkla mücadelede el konulan ve KOVİD-19 salgın hastalığıyla mücadelede doğrudan ilgili etil alkol, maske, kolonya ve tıbbi malzemelerin kamu kurumlarına tahsis edilebilmesi.

Daha detaylı bilgi için;

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss213.pdf

Devletimiz, virüsle mücadelede ilk andan itibaren önemli tedbirler almakta, ekonomik ve sosyal destek paketlerini hayata geçirmektedir. Bizler de bu süreçte kurallara, özellikle sosyal mesafeye, dikkat etmeyi ihmal etmeyelim. Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bu pandemiyi birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza hiçbir şüphemiz yok.

Sağlık ve esenlikler diliyorum.

Selam ve saygılarımla…

 

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili