Hakkımızda

B G S A M
Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi

BGSAM – Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi, Türk Dünyası ve özellikle Bulgaristan’da siyaset, dış politika, ekonomi, toplum ve medya, hukuk ve insan hakları, güvenlik, strateji, eğitim ve sosyal politikalar bünyesinde bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefler.
Bu bağlamda BGSAM; Bulgaristan’da ve Türkiye’de faaliyetlerine devam etmektedir.

Bulgaristan’da tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan BGSAM, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar.
Bilgi-temelli bir kurum olan BGSAM, farklı açılardan konulara bakar ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunmaya çalışır. BGSAM’nın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli yerlere gönderdiği raporlar, analizler ve perspektifler ile Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ayrıca BGSAM, Gazete, broşür, dergi ve kitaplar da yayımlamaktadır. 2019 yılı aralık ayı itibarı ile son 151 Gazetesini ve periodik kitaplardan da 63 kitabını yayınlamıştır.  Kitaplarımızı ve yayınlarımızı online olarak okunabilir şekilde yayınladığımız aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

https://issuu.com/bgsam  

Bu basınlarla bizlere sunulan bilginin öncelikli amacı, barış, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Türkiye’nin dinamik yapısı, bugün yeni bir bilgi tasavvurunun geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Türkiye’nin vizyonu, Bulgaristan Türkleri kendi tarihi-kültürel kimliği ve jeo-stratejik konumuyla uygun bir ufuk ve derinliğe ihtiyaç duymaktadır.
Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem veren BGSAM, sunacağı yeni bilgi perspektifiyle siyasal ve toplumsal “BİRLİKTE YAŞAMAi”nin inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmayı hedefler.

Bulgaristan’da insanlar arasındaki farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil onların zenginliği olarak görmektedir. Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına hem bilgisel hem de fikri bir temel sağlayacaktır.