Delyan Peevski New York Mahkemesinde Yargılanıyor.

Tarih: 06 Haziran 2019
Hazırlayan: Ertaş ÇAKIR
Kaynak: Ajans Forg news Bulgaristan.
Konu: DPS Milletvekili

BG Oligarşi Çorabı Sökülüyor
DPS Milletvekili, Ahmet Doğan’ın sağ kolu, Mustafa Karadayı’nın yalnız yiyip içtikleri ayrı giden en yakınları Delyan Peevski hakkında Birleşik Amerika/New York Mahkemesi dava açtı. 21 Bulgar avukat New York’a uçtu. Tutuşan bacayı söndürmeye çalışıyor.

Bir yıldan beri Sofya halk meclisine ayak basmayan Hak ve Özgürlük Hareketi milletvekili, 26 Mayıs 2019’da Avrupa Parlamentosu milletvekili de seçilen fakat sonradan vaz geçen DPS milletvekili, Bulgar siyasetçim Delyan Peevski, bazı Bulgar bankaları ve şirketlerine karşı ABD’de New York Mahkemesinde daha başladı. Bulgar tarafın 21 avukatla temsil edildiği davada sanık olan Bulgar tarafta DPS milletvekili Delyan Peevski, Birinci Doğu Bankası (PİB), Bulgaristan Halk (Merkez) Bankası (BNB), Koperatif Ticaret Bankası kayyumları ve birçok şirket temsilcisi yer alıyor. Delyan Peevski, Tseko Minev, İvaylo Mutafçiev ve diğer sanıkları kalabalık avukat ordusu temsil ediyor.

Son yıllarda çok önemli davaların bakıldığı New York Adalet Sarayına akın eden Bulgar avukatların kalabalık oluşu hazır bulunanları şaşırttı. Bu haber, davayı izleyen Frog new ajansı tarafından hazırlanmıştır.

Amerikan Mahkemesi yeni duruşma tarihi olarak Eylül 2019 başına göstermiştir. Önümüzdeki üç ayda mahkeme tarafların açıklamalarını ve konumlarını inceleyecektir. Mahkeme bu süre içinde DPS milletvekili Delyan Peevski’nin ve bu kişiye bağlı çalışan Of Shor şirketlerin son sahiplerinin dış ülkelerdeki banka hesaplarını açacaktır.

New York Mahkemesi
Bilir kişilere göre, bu adli olayın anlamı şudur: Dünya çapında para aklama, gelir saklama ve suç işleyerek kazanılan gelirlerin ortaya çıkarılması işlerini takip eden, Amerika Birleşik Devletlerinin iç istihbarat ve güvenlik gücü FBİ (Federal Soruşturma Bürosu) (İngilizce: Federal Bureau of Investigation) ve başka kurumları tarafından, RİCO (Amerikan örgütlü suçlar yasası) kanununa göre D. Peevski hakkında gerekçeli suçlama açıklanacaktır.

Yine bilir kişilere göre, Washington adli makamlarının topladığı suç delileriyle ilgili Bulgar partner makamlarının da sorgulama yapması gerekir, çünkü NATO üyesi ülkelerdeki uygulama bunu gerektirir. Bu usul, 2019’un Mart ayında Birleşik Amerika’ya davet edilen Bulgaristan Cumhuriyeti Baş Savcı Yardımcısı İvan Geşev ile aynı zamanda Birleşik Amerika’da bulunan Bulgaristan Milli Güvenlik Devlet Ajansı (DANS) müsteşar yardımcısı Nedyalko Nedyalkov’a ayrıntılı bir şekilde bildirilmiştir.

15 Mayıs 2019 tarihinde Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Sotir Tsatsarov, DANS – Milli Güvenlik Devlet Ajansı’na Bulgar siyasetçileri ve devlet ve hükümet yöneticileri ile ilintili olan banka hesapları ve Of Shor banka hesaplarının soruçturulmasını emretmişti. (Basında çıkan haberlerde, 10 yıldan beri iktidarda bulunan GERB partisi başkan yardımcısı, milletvekili, GERB meclis grubu başkanı ve meclis güvenlik komisyonu başkanı Tsvetan Tsvetanov’un bu ay tüm görevlerinden alınması ve parti üyeliğine ve tüm görevlerine son verilmesi “para aklama ve Amerika’ya para taşımakla” bağlıdır.) İnfo.bg.
Peevski davasında, Bulgar tarafın Amerikan makamlarından topladıkları delilleri talep etmesi ve Delyan Peevski konusunda kendi özel soruşturmasını başlatması gerekir. Bulgaristan’da bunu yapması gereken kişi olan Baş Savcı Yardımcısı İvan Geşev’in kendisinin de, nikâhsız birlikte yaşadığı bir bayanın üstüne “aldığı” daire ve diğer taşınmazlarla ilgili basına düşmesi ilginçtir.

Peevski konusunda soruşturmayı Bulgaristan’ın kısa adı KPKONP (Rüşvet ve yolsuzluk olaylarını soruşturma ajansı) bu çalışmaları başlatabilirdi. Ne yazık ki, bu kurumun Başkanı olan Plamen Georgiev de “daire dolandırıcılığı” olaylarına karışmıştır ve süresiz izne çıkması istenmiştir. KPKONP Başkan Yardımcısı Anton Slavçev de rüşvet ve yasa dışı yollardan mal mülk edinme olaylarına karıştığından dolayı görevinden alınmıştır.

Konuna hakim hukukçular, Eylül 2019’da yapılacak duruşmada savcılık elinde olmayan nedenlerden ceza talebini açıklayamazsa bile, dava açılacak ve gerekçeli karar açıklanacaktır. Hukukçulara göre, bu davada en önemli olan Peevski’nin Dubay’daki banka hesaplarının, diğer ülkelerdeki banka hesaplarının ve Of Shor hesaplarının açıklanmasıdır. Bu yapılınca, Bulgar makamlarının yaptığı açıklamalara göre, Peevski tablosu ve bu tablo içinde onun “ak süt gibi temiz” olup olmadığına veya kamuoyundaki iddialara göre bir büyük suçlu dolandırıcı mı olduğuna karar verilecektir.

Dava açılırken, Peevski’ye, Birinci Doğu Bankası (PİB) ve bu bankanın sahipleri olan Tseko Minev ile İvaylo Mutafçiev ve Koperatif Ticaret Bankası KTB, BULGARTABAC, Bulgar Merkez Bankası ve diğer sanıklar hakkında 200 000 000 (iki yüz milyon) Amerikan Doları tutarında bir talep RİCO yasasına göre, Birleşik Amerikanın, New York Mahkemesine sunulmuş bulunuyor.

2018 yılının Aralık ayında ilgili taraflara tebligat gönderilmiştir. Davada suçlayan taraf olarak ABD Savcılığı da yer almaktadır.

Dava dilekçesi RİCO(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) yasasına göre hazırlanmış ve gerekçelendirilmiştir. 1970’te yürürlüğe giren RİCO Yasası, mafya ile mücadele için hazırlanmış, olağanüstü sert bir yasadır ve davanın süratle sonuçlanmasına önem verilir. Bu Yasayı FBİ Şeflerinden biri olan ünlü Con Edgar Huvor tarafından hazırlanmıştır. ABD’nin en ünlü mafya örgütleri şeflerinden 20 kişi yasanın yürürlüğe girdiği ay yakalanıp yargılanmıştı.

Bu yasaya göre şimdiye kadar bakılan davalarda anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmeme, gasp etme, dolandırıcılık, rüşvetçilik, bankalardan kredi alıp geri çevirmeme, sigara kaçakçılığı, Amerikan fonlarından yasa dışı yollardan para havalesi yapma ve başka suçlara bakılmıştır.
Dava dilekçesinden bir alıntı:

“Bize sunulan bilgilere göre, birinci sanık grubuna girenler şunlardır: Eyır, Haris, Hariıt, Angelov, Birinci Doğu Bankası PİP, bu bankanın hissedarları olan Minev, Mutavçiev, Melın Banka İıtın Vans. (Bundan böyle “Birinci Grup” olarak geçecektir.)

İkinci grup: Peevski, Bulgar Merkez Bankası, bTV –televizyonu, NCN, Bulgartabac, Lütov, Kostadinçev, Tabac Market, Sibole, Asteriya, Vili Vist ve “Sanayi tesisleri İnşaat Holdingi”.

New York Mahkemesine sunulan dilekçe 170 sayfa kanıt belgesi içeriyor.
Salı gün (04 Haziran 2019) New York Mahkemesi’ne dolan 21 avukat, 11 Eylül 2001 tarihinde New York’ta İkiz Kulelerin yıkılmasından sonra İran’a karşı açılan davayı hatırlattı. Bu davada, Amerikan savcılığı, İkiz Kuleler olayında ölenlerin yakınları için 10,5 milyar US Dolar tazminat talep etmişti ve duruşma salonuna büyük bir grup İranlı avukat dolmuştu. Peevski Davası, Amerikalılara bu olayı hatırlattı.

NOT: PİB – Birinci Doğu Bankası’nda Amerikalı bir Türk İş Adamı’nın 8.5 milyon US Doları hisse senetlerini değerlendirme ve değerini düşürme oyunlarında kayıplara karışmıştı.

Son
Bizi izlemeye devam ediniz.
Paylaşmayı da unutmayınız