BULTÜRK DERNEĞİ “DÜNDEN BU GÜNE PAYLAŞIM” PROJESİ KAPSAMINDA FİLİBE GEZİMİZ

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneğimiz,(BULTÜRK) ün,  İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneğimiz tarafından yürütülen “Dünden Bugüne Paylaşım” projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz gezi programımıza hoş geldiniz.

BULTÜRK İçişleri Bakanlığımızın “DÜNDEN BUGÜNE PAYLAŞIM” projesi kapsamında; derneğimizin öncülüğünde Türkiye’den Bulgaristan’a tanıtıcı, bilgilendirici ve Bulgaristan’da yaşayan Türk-Müslümanlar ile birlikte azınlıklar ve Bulgaristan halkının kültürel, sosyolojik, ekonomik, ticari sanayi ve tarım hayvancılık ile ilgili olarak bir birlerine dayanışma ve yardımlaşma kültürlerini gelişerek kuvvetlenmesine hız verip katma değer kazandırarak destek verecek gezilerine 21 Eylül tarihi ile başlamıştır.

 Proje gereği Gezilerimize ilk olarak Filibe – Plovdiv ile başlanmıştır.

 

 Filibe’ye 21-23 Eylül tarihleri arasında,

ilk geziyi Filibe-Plovdiv’e gidilerek başlandı,

Filibe’nin tarihi ve ören yerleri ile birlikte ecdat yadigârı vakıf eserleri ve mezarlıkları ziyaret edilmiştir.

Gezi kapsamında ziyaret ettiğimiz bölgelerde yaşayan halklarla sohbet etme imkânı bulduk.

Seyahatimiz esnasında götürülen yolcularında inanç ve kültürlerine uygun olarak tarihi kimliğe sahip ibadethaneleri, tarihi yerleri ve müzeler özellikle ziyaret edilmiştir.

Birkaç defa Filibe’ye geldikleri halde imaret camisinden haberdar olmayan yolcularımız böyle bir tarihi eseri bu seyahatte öğrendiklerinden mutluluk duyduklarını belirterek ecdat yadigârları emanetleri görmek bizleri de mutlu ve bahtiyar etti diyerek memnuniyetlerini hep bir ağızdan belirterek BULTÜRK’ÜN şahsında İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ettiler.

Bunun gibi yaklaşık tüm yolcularımız aynı kanaat ve fikirde sahip olduklarını bizzat kendilerinden dinlemek güzeldi.

1990 yılına kadar Komünist yönetim Bulgaristan Devletinde uluslararası seyahatler transit bir güzergâh içerdiğinden ülke içerisine girmek yasaktı.

Bu kısacık fakat anlamca büyük olan seyahatimizde Bulgaristanlı oldukları halde doğup büyüdükleri yerlerden ve mekânlardan bu kadar uzak ve habersiz olduklarını üzülerek anlatılar. BULTÜRK’E buralarını görme ve tanıtma fırsatı verdiği için teşekkür ettiler.

Gezilip görülen yerler arasında mezarlıklar, Mevlevihaneler, imarethaneler, cami, tarihi hamam ve köprüler ziyaret edildi.

“İç işleri Bakanlığımızın, tensipleri ile düzenlemiş olduğumuz kültürel ve sosyal yönden Bulgaristan’ı tanıtma ile ilgili kültürel gezilerimize projemiz dâhilinde devam etmekteyiz.

Merak edip ilgi duyanlara HASSETEN İLANEN DUYURUYORUZ.

Ergül BALKAN
BULTÜRK