BULGARİSTAN’DA TÜRK AZINLIĞA YÖNELİK UNUTULMUŞ ÜÇ BÜYÜK SİYASÎ SUİKAST -3-

Bülent Yıldırım

Üçüncü Olay.

Türk Mebus Hacı Galip Oğlu Hüseyin Efendi Cinayeti.

Türk Mebus Hacı Galip Oğlu Hüseyin Efendi Cinayeti

Bulgar parlamentosunda milletvekili olması dolayısıyla işlenen cinayetler içerisinde en çok yankı uyandıranı Hüseyin Galibov’un katlidir. Ayrıca bu suikast, Bulgar hükümetlerinin Trakya Komitasının diğer cinayetlerine doğru dürüst soruşturma ve kovuşturma yapmaması sonucu örgütün nelere cüret edebileceğinin de somut bir göstergesi olmuştur. “Narodno Sobranye” olarak adlandırılan Bulgar Parlamentosu’nun o dönemdeki üç Türk milletvekilinden biri olan Koşukavak mebusu Hacı Galip oğlu Hüseyin Efendi Demokratiçeski Sgovor (Demokratlar Birliği) zamanında milletvekili seçilmiş ve daha sonra Halk Çiftçi Partisi’ne geçmişti. Hüseyin Galibov 21 Temmuz 1933 Cuma günü kendi köyü olan Horozlar köyünden Kırca Ali’ye giderken kasabaya bir buçuk saat mesafede Sürmenler istasyonuna yakın bir yerde kurşunlanarak öldürülmüştür. Hacı Galip oğlu Hüseyin Efendi’ye bir aydır mebusluktan çekilmezse öldürüleceğini bildiren tehdit mektuplarının gönderilmekte olduğu da dönemin gazetelerinde yer almıştır. Cinayet üzerine Bulgar Hükümeti’nin, Trakya komitacılarından yedi kişiyi o  bölgeden uzaklaştırdığı ancak katilleri yakalamak ve cezalandırmak için ciddi bir çaba sarf etmediği anlaşılmaktaydı. Sofya Elçiliğinden gönderilen tahrirata göre bu cinayetten kısa bir süre önce gerçekleştirilen Feyzi Efendi’nin katledilmesinde olduğu gibi, bu vakada da katiller Türkler arasında aranmak suretiyle gösteriş yapılmaktadır. T.C. Sofya Elçiliğinin bildirdiğine göre, Türklere karşı işlenen son üç cinayetten hiç birinin faili bulunamamıştır. Olaylardan duyulan endişe ve çaresizlik Sofya Elçiliğinden gelen yazıda şu ifadelerle yer bulmuştur:

Artık mebuslarına hayat hakkını temin edemeyen hükümet ataleti ve aczi karşısında buradaki ırkdaşların can emniyeti noktasından fazla bir şey yapmak kabil değilse güney Bulgaristan Türklerinin hicretlerinin kabul edilmesini ehemmiyetle arzu teklif eylerim Efendim. (B.C.A., 030-0-010-000-000-241-630-25 lef 1-2.).

Bütün girişimlere rağmen Bulgaristan’daki Türk azınlığın can ve mal güvenliklerinin sağlanamadığını gören Sofya Elçiliği, Bulgar Hükümeti’nin de kayıtsızlığı ve yetersizliği sebebiyle Türklerin can güvenliklerinin sağlanması da mümkün değilse Kırca Ali ve çevresinde  büyük çoğunluğu oluşturan Türklerin Türkiye’ye göçlerinin kabul edilmesini Ankara’ya tavsiye etmektedir. Kendi milletvekillerinin bile can güvenliğini sağlayamayan Bulgar Hükümeti’ne güvenin de ciddi şekilde sarsıldığı anlaşılmaktadır. Türklere karşı işlenen,  Durhan Hatipoğlu ile mülakat yapmamı sağlayan sahanın en önemli uzmanlarından kıymetli dostum Yrd. Doç. Dr. Mümin İSOV’a en kalbî teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Bu cinayetler Bulgaristan Türklerini yaralamış ve üzmüştür.

O günlerin cinayetlerini işleyen Trakya Teşkilatının devamı bugünkü kısa adı (NFSB) olan Bulgaristan’ı Kurtarmak İçin Milli Cephe Partisidir. Avrupa Konseyi bu partiyi “faşist” ilan etmiştir. Parti Başkanı Valeri Stoyanov 2017 Martında genel seçimlerde oy kullanmak için otobüsle memlekete yolculuk eden otobüsleri durduran ve taşlı Türk kadınlarını tartaklayan ittir. Halen Bulgar Meclisi Başkan Yardımcısı görevinde bulunması yüz karasıdır. İşlediği seri cinayetlerin Başsavcılık tarafından görmezden gelinmesi 1930 yılları olaylarını andırmaktadır.

Son.

Bizi izletiniz.