Bulgaristan’da Halk Ayaklandı

Ertaş ÇAKIR
Tarih: 13 Temmuz 2020

Geri Dönüş Yok
Bulgaristan’da Halk Ayaklandı

İleri gidenler 5 günden beri Sofya merkezine toplanıyorlar. Önce 5-6 bin kişiydiler. Pazar akçam 30 bin kişi oldular. Partili ve partisiz vatandaşlar. Borisov hükümetinin hemen istifa etmesini, Baş Savcı Geşev’in görevden çekilmesini, İç İşleri Bakanı’nın istifa etmesini, Bulgar Milli Televizyonu Genel Müdürü Kuşlukov’un da istifasını isterken, Sofya Meclisi’nin dağılmasında, erken seçim ve yen bir meclis ve yeni hükümet kurulmasında direniyorlar.

Gösteriler Türk merkezlerine dağıldı.

Pazartesi saat 15.30’da başlayan gösterilerin saat 21’e kadar devam edeceği, Sofya’da trafiğin durduğu bildirilirken, ülkenin 10 il merkezinde aynı saatten miting ve gösterilerin başladığı ve bütün ülkedeki direnişlerde “hükümetin istifası ve Baş Savcının da görevinden ayrılması ve Başsavcılığın mahkemelerde davalara müdahale etmemesi” isteniyor.  Haskovo, Şumen, Razgrat ve Ruse ve Varna gibi Türklerin yoğun yaşadığı şehirlerde de gösteriler yapılıyor ve köylerden özel araçlarla şehirlere akın edenler artıyor.

Sofya Bölge Mahkemesinden ve Sofya Şehir Mahkemesinden yargıçlar TV ekranından açıklamada bulunarak, Başsavcılığın bazı davaları durduğunu, dava dosyalarının toplandığı ve geri verilmediğini, adalet yolunun kesildiğini bildirdiler. Gösterilere gümrükçüler de katılıyor, kendilerinden rüşvet toplamaları istendiğini anlattılar. Devletin yıkılma tehlikesi altında olduğuna vurgu yapanlar, hükümet istifa edinceye kadar gösterilerin deva edeceğini belirtiyorlar.

Sendikalar göstericileri desteklediklerini ve polis baskısına son verilmesini istedi.

Sofya’da 5 belediyesi olan Sosyalist parti Başkent Örgütü üyeleri gösterilere katılıyor. Hükümetin istifa etmesinde direnen sosyalistler 15 Temmuz 2020 tarihinde Boyko Borisov hükümetinin istifası için gensoru sunacak. 25 Temmuz’da Bulgaristan’daki sosyalistler otobüslerle Sofya’ya toplanacak, meclis önünde yapılacak milli mitingde “demokrasi, adalet, erken seçim ve istifa!” istenecek.

Polisler devlet makamlarından sökülsün!

Sokakları dolduranlar 1990’dan sonra yetişen 2. Kuşaktır.  İstekleri arasında İç İşleri Bakanlığının Sofya’daki “Simyonovo” adıyla bilinen polis akademisini bitirenlerden hiçbir kimsenin devlet makamlarına alınmaması, milletvekili olmasına izin verilmemesi de var. Halen meclisin üçte biri polis okulları mezunu geri zekâlılardır. Bu istekler gösterilerin ilk günlerinde yoktu. Sofya göstericilerine yapılan coplu saldırılardan sonra belirdi. Cuma gün Sofya’da polis göstericilere saldırmış ve hastanelik olanlar var. İkinci olarak da, Burgaz polisi “Rosenets” parkında vatandaşlara saldırmış ve yaralanan ve tutuklananlar olmuştur.

Savcılık yargı sisteminden çıkarılmalıdır.

Avrupa Birliği Konseyine gönderilen bir mektupta Bulgar Baş Savcılığı’nın politikaya direk olarak müdahale etmesinin önlenmesi isteniyor. Brüksel’den gelen haberlerde, Avrupa Konseyi sözcüsü, “Bulgaristan’da hukuk üstünlüğü yok, olayları yakından izliyoruz” dedi.  9 Temmuz sabahı Bulgar Başsavcılığından 30 silahlı görevli anayasayı ayakaltına alarak Cumhurbaşkanlığına girmiş ve tutuklamalarda bulunmuştur. Borisov hükümeti ile Başsavcılığın el ele vermiş Cumhurbaşkanlığını halkın gözünden düşürmeye çalıştığı ortadadır. Bulgaristan’da Başsavcılık ve hükümetin, yasaları rafa kaldırarak ülkesi 30 yıl idare etmesi ve halka totalitarizm zulmü yaşattığı hatıralardadır. Başsavcı Geşev, 3 ay önce Yüksek Yargı Konseyi (BCC) tarafından seçilmişti. Cumhurbaşkanı Radev durdurmak amacıyla atamayı veto etmişti. Bulgar savcılığının bütün Avrupa ülkelerindeki savcılardan daha büyük yönetme hakkına sahiptir. Vatandaşlar son aylarda ülkede baskı ve terörün arttığını hissetmektedir. Bu nedenledir ki, Bulgaristan vatandaşları savcılığın yargı sisteminden ayrılmasını, savcıların yargıçlara baskı yapma kapısının kapanmasını isterken, halk, yargı sistemi ve savcılık arasında güven kalmamıştır. Bulgar savcılığı insan haklarını hiçe saydığı gibi, devlet simgeli olan Cumhurbaşkanlığını baskı altına almaya çalışmaktadır.

Başsavcı ve savcılık halk meclisine hesap versin ve denetlenebilsin.

Muhalefet siyasetçilerinin demeçlerinde ve basında çıkan yazı ve yorumlardan aldık: “Bulgaristan’da savcı iktidarı kurulmuş bulunuyor. Savcılık halka hesap vermiyor, denetimsiz ve sorumsuz, anayasaya rağmen hareket ediyor. Başsavcı İvan Geşev, mafyayı destekliyor,  siyaset adamı gibi hareket ediyor ve işlediği yasa dışı sorumsuzluklarla ilgili kimseye hesap vermiyor. Başsavcı, halk meclisinde periyodik hesap vermelidir.”

Seçim sisteminde hemen değişiklik yapılsın ve dış ülkelerde bulunan vatandaşların hepsinin seçime katılması garanti altına alınsın.

Siyasi partilerin seçim bildirilerinden:

“Seçim yasasında değişiklik yapılması anahtar sorundur. Dış ülkelerde bulunan Bulgaristan vatandaşlarının, soydaşların oy vermesi değişik yollardan engelleniyor. Seçim sandığı tiyatrosuna son verilmelidir. Dış ülkelerdeki vatandaşlarımız oyunu internet üzerinden veya mektupla gönderebilmelidir. Vatandaşların hepsi hiçbir engelsiz oy kullanabilmeli, oyları güvence altına alınmalıdır. Oy kullanılamayan bir ülkede “demokrasiden söz edilemez.”

Meclis posta ile oy kullanmayı ve internet üzerinden oy vermeyi hemen yasallaştırmalıdır. Vatandaşın seçme ve seçilme hakkı kutsaldır.

Meclisin kendini dağıtması ve erken seçime gidilmesi isteniyor.

13 Temmuz 2020 Pazartesi akşam toplanan göstericiler, 2017’de seçilen Halk Meclisinin 18 saat içimde kendini dağıtma kararı alması ve meclisin kapanması kararı aldı. Bu konuda alınan kararı “Evet, Bulgaristan!” partisi Başkanı ve “Demokratik Bulgaristan” hareketi Başkanı Hristo İvanov açıkladı. Göstericilerin sözcülüğünü yapan bu politik parti Büyük Halk Meclisi seçimi yapılmasını ve Anayasa değişikliği yapılmasını istedi. Bugünkü anayasa 1991’de kabul edilmiş ve ancak Bulgaristan Komünist Partisi (BKP) yerine geçen, sosyalist parti milletvekilleri tarafından imzalanmıştı. Borisov hükümetinin “istifa etmemekte direnmesi”, İç İşleri Bakanı’nın istifa etmesi ve meclisin dağılması isteklerini doğurmuştur. Göstericiler bu istekleri hükümeti sökme yolunda adım olarak görürken, şiddetin durdurulması da isteniyor.

Bulgaristan’da seçimlerin 21 Mart 2021 yapılması öngörülürken, bu hükümetle kışı geçiremeyecekleri, Avrupa Birliğinden gelen paraların talan edildiğini, çalındığını, “Covid -19” koşullarında halka yardım yapılmadığınıö maske ve dezenfektan bile dağıtılmadığı, bir maskenin eczaneler 8 levaya satıldığını, dükkânda, otobüste, trende maskesiz yakalanan vatandaşlara 300 leva ceza kesildiğini işitenler sokaklara doldu.

Gösteriler ve yürüyüşlere katılanlar maske takıyor ve 1.5 metre sosyal mesafeye uyuyorlar. Yürüyüş yolu Başbakanlık önünden “Kartal Köprüye” kadar uzuyor, meclis önünden geçerken “istifa” temposu tutuluyor. Pazartesi akşamı 5 bin kişilik bir gösterici alayı ana kitleden ayrıldı ve İç İşleri Bakanlığı önünde nöbete başladı. Göstericiler, Moskova ajanı Ahmet Doğanla birlikte hareket eden ve ikisi de bir mafya örgütü olan “Multigrup”’tan gelen, HÖH-DPS milletvekili Delyan Peevski’nin İç İşleri Bakanlığı yönetiminde ve Baş Savcılıkta adamları olduğunu ve bunları malı ve ticari dolaplar, rüşvet olayları, göstericilere saldırılarda bulunanlara emir verdikleri, bağımsız hareket ettikleri açıklandı.

Seçimlerin posta ve elektronik usulle yapılması önerildi.

Bulgaristan’da yapılan son seçimlerde 650 bin oyun geçersiz sayılmasından sonra, seçim kanununda değişiklikler yapılarak vatandaşların internet üzerinden seçime katılması, dış ülkelerde bulunan vatandaşların ise oylarını mektupla göndermeleri ve böylelikle 28 dış ülkede bulunan gurbetçi, öğrenci ve soydaşlarımızın seçimlere katılmasının sağlanması isteniyor. Bu önerilere Hak ve Özgürlükler Partisi HÖH-DPS ve Bulgaristan’ın Avrupalı Vatandaşlar Partisi GERB milletvekilleri ve milliyetçi ırkçılar karşı çıkıyorlar. Hatırlatıyoruz, dış ülkelerde bulunan ve seçime katılma hakkı olan vatandaşların oylarını mektupla göndermesi teklifi,  halka hizmet çalışmalarını İstanbul merkezli yürüten, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği BULTÜRK yönetimi yükseltmiş, Büyükelçiliklere ve Sofya Meclisine göndermişti. Bu sorun artık erken seçime giderken en önemli sorun olmuş durumdadır.

Anayasa değişikli ile azınlık hakları güvence altına alınmalıdır

13 Temmuz 2020 akşamı saat 19.30’da Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ve Halk Meclisi arasındaki meydana toplanan 50 bin Sofya vatandaşı “HÜKÜMETİN HEMEN İSTİFASINI! BAŞSAVCI GEŞEV’IN HEMEN İSTİFA ETMESİNİ” toplu tempolarla isterken, DİRENİŞ KOMİTESİ milli grev ve milli protesto eylemlerine ve ülkede hayatın dondurulması çağırısında bulundu.

Bu arada basında çıkan ve mitingde okunan bildirilerde, 10 bin imzalı önerilerle anayasa değişikliği isteyebilmesi, vatandaşların her konuda direk olarak Anayasa Mahkemesine başvurup adalet istemesi isteğini de duyurdu. 30 yıldan beri sonuçlanmayan davaların hemen karara bağlanması, totalitarizm yıllarında Sofya Merkez Hapishanesinde yargı kararı olmadan kurşuna dizilen 26 vatandaşın isimlerinin açıklanması ve başka istekler yönelttiler.

Komünizm yıllarında ajanlık yapanların ve suç işleyenlerin seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınmalıdır.

Şimdiki parlamento hemen dağılmalıdır.

Anayasa değişikliği yapılarak totaliter komünist rejim ajan ve elemanlarının görevden alınması ve Ahmet Doğan ve Delyan Peevski’nin siyasete katılmasının özel yasa ile yasaklanması, milletvekili Georgi Markov’un gizli polis muhbirliğinin halka duyurulması istekleri duyuruldu.

1944-1989 yılları arasında polise herhangi bir şekilde yardım eden ve vatandaşların zulüm görmesine neden olan ve halen politikada yer alan vatandaşların milletvekili aday listelerinden çıkarılması, hükümette, yargı sisteminde ve poliste görev almalarının da kesinlikle yasaklanmasında ve bu durumun yasallaşmasında ısrar edenler artıyor.

1990’da hareket edemeyen Bulgar demokrasisinin, yeniden hareket ettirme yolunda vatandaşların hepsi birlik ve beraberliğe davet ediliyor.

Devam edecek.

Lütfen  paylaşınız!.

Okuyanlara teşekkürler.

El yıkama ve sosyal mesafe kurallarına uyalım.