Bulgaristan, İnsansız Kalacak Ülkelerden Biri

Tarih: 24 06 2019
Yazar: Nedim AKIN
Konu: BMT’na göre, Bulgaristan nüfusunun azalma eğilimi hızlanıyor.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BMT) tarafından hazırlanan son öngörüde, halen 7 milyon kişiden biraz daha fazla vatandaşı olduğu iddia edilen Bulgaristan’ın bu sınıra bir daha asla ulaşamayacağını yazıyor. Hazırlanan en iyi senaryoya göre, asrın sonunda ülkede en fazla 5,5 milyon insan olacaktır. Evrostat verilerine göre ise, Bulgaristan’la ilgili en kötü senaryo gerçekleşecektir. Bu senaryoda, 2 100 yılında Bulgaristan’da ancak 2, 18 milyon insan yaşayacaktır. Bugün Sofya ve Filibe’de (Plovdiv) toplam 2 milyondan biraz fazla insan yaşıyor.

BMT’nin iyimler öngörülerine göre, Bulgar nüfus 1 milyon kişi azalacak ve 2038 yılında 5. 977 kalacaktır.  20 yıl sonra ise, yani 2059’da 4. 969 kişi kalacaktır.  Bu tempoyla azalmaya devam ettiğinde asrın sonunda Bulgaristan’da ancak 3,6milyon nüfus yaşayacaktır.

BMT Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Şubesi tarafından hazırlanan bu veriler (göçlerin 0) olduğunu dikkate alarak hazırlanmıştır. Yanı asrın sonuna kadar Bulgaristan’a gelen göçler ile ülkeden çıkanların eşit sayıda olduğu esas alınmıştır. Bu senaryoya göre asrın sonunda ülke nüfusu 4. 242 milyon olacaktır. Bu gidişle Bulgaristan nüfusu 2039’da 6milyonun, 2059’da ise 5 milyon’un altına düşecektir.

Bu nüfus azalması, asrın sonuna kadar dünya nüfusunun 11 milyar olacağının hesaplandığı bir ortamda gerçekleşecektir. Nüfusun yaşlanması dünya nüfusunu olumsuz etkiliyor. Şimdi 7,7 milyar olan dünya nüfus asrın yarısında 9,7 milyar olacaktır.

Bu yüzyıl dünya nüfusu Afrika’da en hızlı çoğalırken, Hindistan nüfus olarak Çin’i geçecek ve en kalabalık nüfuslu ülkeler arasında 1 numara olacak.Avrupa ve Rusya nüfusu azalmaya devam ederken 2020 yılında 747. 636 milyondan asrın sonunda ancak 629.562 kişi kalacaktır.

2019’da 146 milyon nüfusu olan Rusya Federasyonu Avrupa’nın en kalabalık ülkesidir.  21. Yüzyılın sonunda Rusya nüfusu muhtemelen 126 milyon kalacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde 84-86 milyon nüfusla gelişirken 2058 yılında 98 milyon kişiye olaşacak. BMT’nın hazırladığı en iyimler nüfus istatistiklerine göre, Bulgarlar ‘in 2041 yılında artık 100 000 000 (yüz milyon) nüfuslu komşusu –  Türkiye – olacaktır. Bulgaristan’a komşu olan ülkelerin (hiç istisnasız hepsinin) nüfusu azalacaktır. 2100 yılınca T.C.de artık 126 milyon kişi yaşayacaktır.

 

Nüfus azalmasının nedenlerine de işaret ediliyor.

2017’deki verilere göre, bin kişide 8,7 doğum ile Bulgaristan dünyada 212’inci sırada yer alıyor. Ülkenin toplam ölüm oranı bakımından yer aldığı konum ise daha kaygı verici, zira bin kişide 14,5 ölüm oranı ile Bulgaristan 3’üncü sırada bulunuyor.

Letonya, Litvanya ve Moldova’nın ardından Bulgaristan insansızlaşma bakımından 234 ülke arasında 9’uncu sırada yer alıyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın 2017’de revize edilen uzun vadeli tahmin raporuna göre, 2015’de Bulgaristan’ın nüfusu 5,4 milyon, 2100’de ise 2.4  milyon kişi olacak.

2008-2009 dönemindeki ekonomik krizin ardından geçen on yıl zarfında Bulgaristan’ı 30 yaşın altında 300 bin kişi terk etmiştir. 1989’dan beri Bulgaristan’ı toplam 3 milyon vatandaş terk etmiştir. Bunların hemen hemen üçte biri 2019’da Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet ediyor.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Bulgaristan’da yaşayan etnik topluluklarla ilgili ayrıntılı bilgi yayınlamıyor. Basında yayınlanan bilgilere göre, ülkede nüfus artışında Romen ahali başı çekerken, Müslüman nüfus 1.5 milyonu bulmuştur.

Yazılarımızı dostlarınızla paylaşınız.
Teşekkür ederiz.