BGSAM’DA YENİ SÜRECE DEVAM

BULTÜRK Genel Merkez çatısı altında Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi (BGSAM) “YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR (TÜRK DÜNYASININ UMUDU), İnşa Süreci Başlıyor, Dev Uyanıyor” temasıyla başlattığı toplantıların ikincisini 11.11.2023-Cumartesi günü Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı ve Vekili Nevzat ÖZTÜRK Başkanlık yaptı. Nevzat ÖZTÜRK yaptığı konuşmada dünyada hızlı bir değişim ve gelişmenin yaşandığını, artık fikirlerin ve düşünce kuruluşlarının giderek öneminin daha da arttığına işaret ettikten sonra Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezinin (BGSAM) birinci toplantısında da dile getirildiği üzere Bulgaristan başta olmak üzere tüm Türk dünyası için yeni politikalar üretmek, Türk Dünyasının sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri sunmak, devletlerinde politika yapıcılara yol gösterici çalışmalar yapmak, bilimsel araştırmalar yaparak yayınlamak, kitaplaştırmak toplumsal sorunların çözümü için çalışmalar yapmak ve böylece dünyada olduğu gibi Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezinin de herhangi bir siyasi partiye angaje olmaksızın ve ideolojilerin güdümüne girmeksizin bağımsız bir bakış açısıyla yeni çalışmalar yapmak, bu çalışmalarda izleyeceğimiz yol haritasını çizmek üzere ve sizlerin değerli görüşlerini almak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Katılımcılardan tek tek düşünceleri alınarak bir sonuç bildirisi hazırlandı. Ayrıca önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimine yönelik yapılacak çalışmaları istişare etmek, oluşturacağımız Türk Dünyası soydaş STK’lar Platformu’nun çalışma prensiplerini belirlemek üzere bir araya geldik. Türk Birliği Yolunda: Kültürler Arası Bir Yolculuk için yola çıkmış bulunmaktayız. Toplantımızın sonunda her katılımcının katkıları ile geleceğe yönelik kararlar alarak bunu kamuoyu ile paylaşacağız.

Birinci toplantıda aramızda olmayan misafirlerimiz var. O nedenle öncelikle Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezimizi (BGSAM), ve kendimi tanıtarak devam etmek istiyorum. Toplantıda aramızda olmayan misafirlerimiz var. O nedenle kendimi kısaca tanıtarak gündemimizi görüşmeye devam edeceğiz.

Kıymetli Misafirler BGSAM, https://bgsam.org/ web sitemizde kamuoyu ile paylaştığımız üzere;

 1. BGSAM – Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi, sadece Bulgaristan’da değil tüm Türk Dünyasında siyaset, dış politika, ekonomi, toplum ve medya, hukuk ve insan hakları, güvenlik, strateji, eğitim ve sosyal politikalar bünyesinde bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefler.

Bu bağlamda BGSAM; Bulgaristan’da ve Türkiye’de faaliyetlerine devam etmektedir.

 • Bulgaristan’da tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan BGSAM, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar.
 • Bilgi-temelli bir kurum olan BGSAM, farklı açılardan konulara bakar ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunmaya çalışır. BGSAM’nın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli yerlere gönderdiği raporlar, analizler ve perspektifler ile Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
 • Ayrıca Gazete, broşür, dergi ve kitaplar da yayımlamaktayız. 2023 Kasım ayı itibarı ile “BULTÜRK Gazetesi” her ay çıkmaya devam ediyor, buna “TÜRK YOLU” Dergimizi de ekledik. 120’yi aşkın kitap yayınlamıştır. Kitaplarımızı ve yayınlarımızı online olarak okunabilir şekilde yayınladığımız aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. https://issuu.com/bgsam.
 • Bu basınlarla bizlere sunulan bilginin öncelikli amacı, barış, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Türkiye’nin dinamik yapısı, bugün yeni bir bilgi tasavvurunun geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
 • Türkiye’nin vizyonu, Bulgaristan Türkleri kendi tarihi-kültürel kimliği ve jeo-stratejik konumuyla uygun bir ufuk ve derinliğe ihtiyaç duymaktadır.

Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem veren BGSAM, sunacağı yeni bilgi perspektifiyle siyasal ve toplumsal “BİRLİKTE YAŞAMA”nın inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmayı hedefler.

 • Bulgaristan’da insanlar arasındaki farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil onların zenginliği olarak görmektedir. Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına hem bilgisel hem de fikri bir temel sağlayacaktır.

Bizler BGSAM Başkanımız Prof. Dr. Hayati DURMAZ Hocamızın çizdiği bu yolda emin adımlarla ve dünyaya öncülük etmek üzere koşmaya hazırız. Değişen ve giderek küreselleşen dünyada sivil toplum örgütlerinin daha etkin daha üretken ve isimlerine uygun derin araştırmalar yapabilen ve bunu kamuoyu ile paylaşan örgütler haline gelmek durumundadır. Bunun gayreti içindeyiz.

 

 

Nevzat ÖZTÜRK konuşmasında;

Kıymetli Misafirlerimiz;

Türkiye’de bilim adamlarımızın söylemekten çekindiği, koktuğu gerçekleri dile getireceğiz, söylemeye devam edeceğiz. Bütün olumsuzluklara rağmen Mevlana’nın dediği gibi “Karanlığa küfredeceğine bir mum yak”  sözü ile Selahaddin Eyyubi’nin, “askerlerine, “Biz seferden sorumluyuz, zaferden değil” sözünü önemsiyoruz. İlkemiz budur. Mazeretlere sığınmadan, umutsuzluğa kapılmadan, yaptıklarımızı küçümsemeden yolumuza devam edeceğiz.

Bugün Bulgaristan’da uygulanmasını önereceğimiz, Eğitim Modeli” veya “ Din Eğitimi Modeli”miz var mı? Maalesef şu anda yok. Ancak Bulgaristan gayet iyi çalışıyor, Türk mahallelerine kiliseler yapıyor, yetmedi kiliselerin görünürlüğünü arttırmak için ya çan çalıyor ya da ışıklı tabela ile dikkat çekiyor.

Belki birkaç yıl sonra Bulgarlar kilise yaptıkları mahallelerin kendi mahalleleri olduğunu iddia edecek. Niçin “bakın kilisemiz bile var” diyecekler. Kırcaali’de Türk belediye Başkanımız var iki dönemdir başkan, Türk Müslüman mezarlığı berbat durumda iken Bulgar mezarlığı tertemiz ve Belediye görevlileri tarafından bakımı yapılıyor, en önemli eğitim kurumumuz müzeye dönüştürülmüş, Türk İslam eserleri Bulgar eseri olarak tanıtılıyor. Bunu yapan da Türk Belediye Başkanı. Onun için bizlerin bu tür aksaklıklara dikkat çekme, devletimizi yönetenlere yol gösterme, uyarma görevimiz var.

Geleceğe yönelik stratejileri olması gerekmez mi?

ABD’nin gelerek bir parti kurmak suretiyle iktidara geldiği bir yerde soydaşlarımızın halen iktidara gelememesi kabul edilemez, adı Türk, Bulgar olmaları önemli değil bizim için ehil insanlara bir an önce o bölgelere emanet edilmeli, verilen desteklerin hesabı da sorulmalıdır.

BULTÜRK ve BGSAM olarak biz bu konuda iddialıyız.

Bu ulvi göreve de gönüllü yapıyoruz. Bu zamana kadar rızayı ilahi için beklentisiz olarak elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz diyerek sözlerine son verdi;

Ardından toplantıya katılanların tek tek görüşleri alınarak bir yol haritası oluşturuldu
Yapılan görülmeler sonunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. Yeni Dünya düzeninde mevcut eğitim sistemimizin yetersiz kaldığı, Türkiye ve Türk Dünyası için nasıl bir eğitim modeli olmalıdır? Bu konuda “Eğitimin Sorunları-Çözüm Önerileri Raporu ve Türk Dünyası İçin Eğitim Modeli Önerisi” hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmasına bu rapor ilk rapor olacaktır ve önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacaktır,
 2. Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi’nin yaygınlaştırılması, ortak bir dil oluşturulması için toplantılarda ve internete yayınlanacaktır. Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi’nin kullanılması, alternatif olarak diğer dillerin de yer alması Türk Dünyasında resmi dilin Türkiye Türkçesi olması için çalışmaların başlatılmasına,
 3. Bir milleti şekillendiren en önemli unsurun şehir mimarisi olduğu gerçeğinden hareketle model şehir mimarileri geliştirilmesi, simülasyonlar yapılması, bu konuda üniversitelerle işbirliği içinde proje çalışmaları yapılmasına;
 4.  Yeni Dünya düzeninde Türkiye ve Türk Dünyası STK’ ların bir araya gelerek güçbirliği oluşturması için “TÜRK DÜNYASI STK’LAR PLATFORMU KURULMASI” ‘na,
 5. Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul başta olmak üzere  ortak çalışmalar yapmak, stratejiler geliştirmek, doğru insanların aday olmaları ve işbaşına gelmeleri konularında  STK’ların ortak hareket etmelerini sağlanmasına,
 6. Önümüzde yapılacak yerel seçimlerde de partilere seçimlere yönelik öngörü ve strateji raporları sunulmasına, Turkiye’nin geleceği konusunda “kimler olabilir” sorusuna cevap olabilecek öneriler sunulmasına,
 7. Türkiye ve Türk İslam dünyası konusunda duyarlı olunmasına, Türk Dünyasının her tarafında meydana gelen olayların analiz edilmesine, öneriler sunulmasına, gerekirse basın açıklamaları yapılmasına;
 8.  Türk Dünyasında yapılacak seçimlerde doğrudan yana tavır koyarak geleceğimizi doğru liderlere teslim etme konusunda çalışmalar yapılmasına,
 9. BGSAM olarak her ay belirlenecek bir konuda “RAPOR” hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmasına,
 10. BGSAM olarak Bulgaristan başta olmak üzere tüm Türk Dünyasının sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapılmasına,
 11. KIRCAALİ EFSANESİ BELGESELİ’nin büyük yankı uyandırdığı, bu belgeselin Türk Dünyasında tanıtılması ve gösterimi için başta Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan olmak üzere girişimde bulunulmasına, bizi birbirimize yaklaştırarak, ortak değerlerimizin anlatılması ve yeni nesillere duyurulması konusunda görsel ve basılı yayınlar yapılmasına,
 12. Azerbaycan’da KIRCAALİ BELGESELİ’nin gösterimi ve 1950’li yıllarda Azerbaycanlı Muallimlerin Bulgaristan Türklerinin eğitimi konusunda yaptıkları çalışmalara ve Ulu Önder Haydar ALİYEV’in 1984’deki desteklerine mukabil vefa borcu olarak bunların konferanslarla her ülkede de anlatılmasına karar verilmiştir.
 13. Biz soydaş Türklerin ilk vatanı dedesinin, babasının ve bizzat doğduğumuz yerlerdir ve ikinci vatanımız ise Türkiye Cumhuriyetidir.

Toplantının ardından BGSAM Başkan Yardımcısı ve Vekili Nevzat ÖZTÜRK, toplantıya katılanlara teşekkür etti. Önümüzdeki hafta duyurulacak bir zamanda ikramlı yeni bir toplantı yapılacağını, bu toplantıda “TÜRK DÜNYASI STK’LAR BİRLİĞİ PLATFORMU”’nun basın ile buluşacağını duyurdu. Toplantıya katılanlar da memnuniyetlerini dile getirerek bu tür çalışmaların bir ilk olacağını, kendilerini heyecanlandırdığını belirttiler.

Geleneksel hale geldiği üzere hatıra fotoğrafı çekildikten sonra misafirler ayrıldılar.

Misafirler KIRCAALİ EFSANESİ ve BULTÜRK Genel Başkanı Rafet ULUTÜRK tarafından kaleme alınan “Dünden Bugüne Bulgaristan (1990-2020”) kitabı hediye edildi.

İşte bu son iki çalışmalarımız ile yeni fikirler ortaya konulmuştur.

Yeni çalışmalarımız, bu konularda özellikle halklarımızı birleştirmek ve kaynaştırma için olacaktır. STK’lar yeni stratejiler geliştirmek, ismine layık alanında öncü çalışmalar yapmak durumundadır. Bizler de BGSAM olarak bu yeni dünya düzeninde dernek çalışmalarına omuz vermek, yeni yola girerek bir kılavuz ve önderlik yapmak için yola çıktık.

Sefer bizden zafer Allah’tandır diyerek yola çıktık. Bizler görevimizi yapalım. Devlet yöneticileri de bu ortaya koyduğumuz fikirlerden, stratejilerden istifade etsin. Yeter ki yenidünya düzeninde bizim de bir katkımız olsun.

Başka bir beklentimiz yoktur. Her STK (özellikle dernekler)’nın bunu yaptığını bir düşünün!

İşte dünya böyle yönetiliyor ve böyle yönetilecektir. Biz dünyayı yönetmeye, yönlendirmeye talibiz. Büyük Türk Dünyasının oluşumu hayal değildir, çok yakında bunu herkes dünya da görecektir. Türkler Allahın ordusudur sözü sadece sözden ibaret değildir. Bu çok kısa bir zamanda dünya tarafından da görülecektir. Türkler tekrar dünya yönetimini ele alacak ve İslam’ın bayraktarlığını dünyada yine onlar dalgalandıracaktır. İnşallah…

Elbet bir gün bu okyanus oluşacaktır. Okyanusun oluşumu damlaların toplamından oluştuğu herkesçe malumdur. En büyük arzumuz, bu okyanusun yani Türk İslam Dünyası İmparatorluğunun oluşumunda bu okyanusun bir damlası olabilmektir. Allah yar ve yardımcımız olsaun, sefer bizden zafer Allah’tandır.

Tüm insanlığa hayırlı olsun.

Dr. Nedim BİRİNCİ

Bir 10 kişi ve yazı görseli olabilir

Bir 2 kişi, Oval Ofis, haber odası ve yazı görseli olabilir