BGSAM KIRCAALİ EFSANESİ FİLMİ GECESİNDE

BGSAM BAŞKAN YARDIMCISI NEVZAT ÖZTÜRK’ÜN KONUŞMA METNİ

BGSAM – Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi, Türk Dünyası ve özellikle Bulgaristan’da siyaset, dış politika, ekonomi, toplum ve medya, hukuk ve insan hakları, güvenlik, strateji, eğitim ve sosyal politikalar bünyesinde bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmak için kurulmuş olup Bulgaristan’da ve Türkiye’de faaliyetlerine devam etmektedir.

Yusuf Has Hacib’in eserinde, “Memleketi alan onu kılıç ile alır, ancak kalem ile tutulur (korunur). Memlekette hükmetmek icap ederse kalem ile edilir. Hangi şehir ve eyalet kalem ile idare edilirse, orada herkes kendi arzu ve nasibini bulur. İnsan, kılıç, kalem, bilgi ve akıl ile memleketi tanzim eder.”

Türkler, fıkıh ve itikata olduğu gibi tasavvufta da kendine özgü ahlak merkezli bir dindarlık geliştirmiştir. Bu dindarlık Ahmet Yesevi’nin önderliğinde Yesevilik olarak örgütlenmiştir. Türklerin ahlak merkezli bir İslam yorumu olan Yesevilik, Orta Asya, Anadolu, Balkanlar ve Kafkaslarda yaşayan Türk boylarının dindarlığının tasavvufî boyutu olarak canlılığını günümüze kadar sürdürmüştür.

Orta Asya’da İslam anlayışında insana saygı önemli bir yer tutar. Kur’an’dan hareketle insan Allah tarafımdan yaratılan mukaddes ve muhterem bir varlık olarak kabul edilmiştir. İnanmak veya inkâr etmek onun özgürlüğüdür. İnsanların inançları, kulların kontrolü ve baskısı dışındadır. Ona kimse karışamaz. İnançsızlık Allah’a karşı işlenmiş bir suçtur, onun cezası Allah’a aittir.

Türk ve İslam dünyasındaki şiddet eylemlerinin önüne geçebilmek için geçmişte akıl taraftarları olarak isimlendirilen Hanefi ve Maturidi dokunun canlandırılması ve güçlendirilmesi son derece önemlidir.

Önce din hakkında doğru bilgi üretmeliyiz ve bunları medresedeki eğitime konu edinmeliyiz. Geleneğimiz olmalı, ancak gelenekçi olmamalıyız. Kadim geleneğimizi güncellemek durumundayız. Yeni Ebu Hanifeler, yeni Maturidiler ve yeni Yeseviler yetiştirmeliyiz.

Bu belgeselimiz bir milat olacaktır. Kendi öz kaynaklarımızdan, ana menbalardan beslenerek Türk İslam ahlakını, insan merkezli, ilmi ibadet sayan, din ve vicdan özgürlüğüne, insan haklarına büyük önem gaza ve ilim öğrenmeyi ibadet sayan, Türk boylarının İslam anlayışı ve dindarlık algısının inanç boyutunu Maturidilik anlayışını anlatabilmek, Türk ve İslam dünyasındaki şiddet eylemlerinin önüne geçebilmek için geçmişte akıl taraftarları olarak isimlendirilen Hanefi ve Maturidi dokunun canlandırılması ve güçlendirilmesi son derece önemlidir.

Bize düşen kendi öz ve sağlam kaynaklarımızdan tarihimizi, kültürümüzü gelecek nesillere aktarabilmek, doğru bilgi üreterek yozlaşmaların önüne geçmek, kadim geleneğimizi güncelleyerek yeni Ebu Hanifeler, yeni Maturidiler ve yeni Yeseviler yetiştirmektir.

İşte bu “KIRCAALİ BELGESELİ” Buhara’da filizlenip dünyaya yayılan Maturudi İtikadi, Yesevi Tasavvufi anlayışının erenlerinden Kırcıali’nin Buhara’dan Ahlat’a, Ahlat’tan Balkanlara uzanan “İLAY-I KELİMETULLAH” ve “KIZIELMA” davasının tarihi yolculuğunu, kahramanlıklarını günyüzüne çıkarma çabasıdır. BGSAM ve BULTÜRK olarak; bu belgeselimizi kitaplaştırma, filmini çekme kararlılığındayız.

Toprağın altındaki, bu vatanın asil bekçileri ve sermayeleri olan geçmişlerimizi, şehitlerimizi, Allah dostlarını, Horasan Erenlerini, Anadolu Erenlerini şükranla, minnetle anıyoruz. Sizler rahat uyuyunuz, biz devraldığımız bu vazifeyi hakkıyla yapmak ve “İLAYI-I KELİMETULLAH”ı yeryüzünün her bir yanına götürme azmi içindeyiz.

Proje ortağımız İçişleri Bakanlığımıza, bizlere imkan sunarak himaye eden Bitlis Valiliğimize, Ahlat Kaymakamlığına, Belediye Başkanlığına ve tüm personeline, Ahlat halkımıza, belgeselimizde gönüllü olarak rol alan Gülbahar Hanım’a, gençlerimize, çocuklarımıza, basınımıza teşekkür ederiz.

Bizlere her türlü imkânı sunarak ağırlayan, her daim yanımızda olan, Belediye Başkanımız Av.Mümtaz ÇOBAN’a ayrıca minnet ve şükran borçluyuz. Ayrıca; Yönetmenimiz Mustafa ŞAHİN’e, ekipte görev alan tüm arkadaşlara, teşekkür ederiz. Bu arada birlikte çalışmaktan onur duyduğum BULTÜRK Genel Başkanım Rafet ULUTÜRK’e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Her ne kadar izleyici ve yardımcı olarak çıktığım yolda bir anda beni sahneye sürdüğü için şaşırdım ise de böyle kutlu bir projede görev almayı nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Saygılar Efendim.

Nevzat ÖZTÜRK
BGSAM Bşk.Yrd