BGSAM İŞADAMLARINI “İŞ’TE BİRLİK” PAROLASIYLA BULTÜRK’TE BİR ARAYA GETİRDİ

25 Şubat 2025 Tarihinde Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (BGSAM) organize ettiği “İŞ’TE BİRLİK” toplantısı Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Genel Merkezinde gerçekleştirildi. “İŞ’TE BİRLİK” temasıyla gerçekleştirilen toplantıya işadamlarının ilgili ve katılımı yoğundu.

Toplantının açılışını Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BGSAM) Başkan V. Nevzat ÖZTÜRK yaptı. Toplantının açılış toplantısını yapmak için ev sahibi BULTÜRK Genel Başkanı Rafet ULUTÜRK’ü kürsüye davet etti. ULUTÜRK, kısaca BULTÜRK Derneği’nin tarihçesini anlattı. Ardından Türk Dünyası ve Akraba Topluluklar Derneği Başkanı söz aldı ve daha sonra Özbekistanlı Gül-Shat İbrahim, söz aldı. Ardından BGSAM adına Nevzat ÖZTÜRK konuşmasına devam etti. Bu konuşmalardan sonra asıl iş sahibi olanlar, firmalarını tanıtmak için birer konuşma yaptılar. Birbirlerini tanıma fırsatı buldular ve bu toplantıların devam edeceğine karar verdiler.

Bir 1 kişi ve yazı görseli olabilir Nevzat ÖZTÜRK BGSAM Adına konuşmasında;Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak Türk Dünyası ve özellikle Bulgaristan’da siyaset, dış politika, ekonomi, toplum ve medya, hukuk ve insan hakları, güvenlik, strateji, eğitim ve sosyal politikalar bünyesinde bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunma hedefiyle faaliyete geçtik. Bilgi-temelli bir kurum olan BGSAM, farklı açılardan konulara bakar ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Yaptığımız çalışmalar, hazırladığımız raporlar, analizler ve perspektifler ile Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Ayrıca BGSAM, Gazete, broşür, dergi ve kitaplar da yayımlamaktadır. Şubat 2024 yılı aralık ayı itibarı ile 120 adet kitap yayınladık. Bu kitaplarda resmi tarihin söyleyemediklerini, gerçekleri kamuoyu ile paylaştık. Türk Yolu Dergimiz elektronik olarak yayındadır. Dergimiz aynı zamanda Atatürk’ün bir sözünden esinlenerek Türk Birliğinin, Türk’ün şahlanışının hayalini kurmuş, yazılarla toplumu aydınlatmaya devam etmektedir. Türk milleti, sosyal, siyasî ve ekonomi alanlarda dünya tarihine yön veren en eski kültür ve medeniyetlerine sahiptir. 10. asırdan itibaren, Orta Asya bozkırlarından, Anadolu’ya, Avrupa’ya ve Güney Asya ile Orta Doğu ve Kuzey Avrupa’ya kadar uzanan tarih sahnesindeki çok uzun ve bir o kadar da meşakkatli yolculukları sırasında Türk milleti sadece tarih sayfalarına geçen zaferleriyle değil, aynı zamanda büyük medeniyetlerin buluştuğu stratejik öneme sahip geniş bir coğrafyada kurduğu güçlü devletler ile dünya tarihinde de derin izler bırakmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, dünyadaki tüm büyük güçler birleşmekte, bir araya gelmektedir. Bu devletler coğrafyalarını genişletmeye, nüfuslarını büyütmeye ve özellikle enerji kaynakları açısından daha zengin, daha güçlü bir birlikteliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Dünyayı yöneten, dünya siyasetine yön verenler güçlerin, birleşik kuvvetlerden oluşan güçlü devlet ve idari yapılara sahip olduğunu görüyoruz. Dünyada yönetilenler, yön verilenler ise tam aksine bölünmektedir. Dünyayı yönetenler, dünyayı sömürenler, emperyalist güçler birleşirken bu güçler sömürdükleri coğrafyaları devamlı bölmektedir. Bölerken de iki tane önemli argümanları vardır. Bunlardan bir tanesi din ve mezhep unsuru, diğeri ise milliyet unsurudur.

Bugün biz bu toplantı ile Türk işadamlarının tanışmasını, buluşmasını, bir çatıda buluşturarak ahlaklı, vicdanlı, hoşgörülü ve cesur işadamlarının güç birliği oluşturmasının, devletimizin teşviklerinden üst düzeyde yararlanmalarının yollarını aramak,  “İnsanı yaşat ki, sözünü daha da ileri götürerek dünyadaki tüm canlıları yaşat ki dünya huzurlu olsun” ilkesiyle başta soydaşlarımız olmak üzere, mazlum coğrafyalara,  insanlığa;  huzuru, hoşgörüyü götürebilmenin yol haritasını hazırlayabilmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Toplantıya katılımız için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuşmasını sonlandırdı. Ardından BULTÜRK Genel Başkanı Rafet ULUTÜRK selamlama konuşması için kürsüye çıktı. Konuşmasında özetle;

Türkiye’nin değerlendirebileceği en stratejik seçenek Türk dünyasının bir araya gelmesidir. Çünkü Türk dünyasıyla Türkiye’nin dil birliği, kültür birliği ve din birliği söz konusudur. Türk dünyasındaki birlik ve beraberliğin ilk anahtarı dilde birliktir. Bütün liselerde çağdaş Türk lehçelerinin ve çağdaş Türk edebiyatının okutulması gerekiyor. Başkalarının bize atfettiği değerleri konuşarak bir araya gelemeyiz. Bize biçilen değeri değil, öz değerimizi gündeme getirmeliyiz. Türk dünyasındaki birlik ve beraberliği sağlamak için aynı dili konuşmamız gerekiyor.

Türk vatanseverin hayali; Avrupa Birliği değerlerini içine almış, bunu içselleştirmiş, hukuk sistemini, üniversite yapısını ve ekonomik modellerini uygulamış, bu değerlerin Türk Dünyası’nda Azerbaycan’a, Kazakistan’a, Kırgızistan’a, Özbekistan’a hatta Uygur Türkistanı’na kadar taşınmasına vesile olan, Türkiye liderliğinde bir Türk Birliği’nin kurulması ve bu değerlerin yaşanmasıdır. Bir gün eğer bu hayaller gerçekleşecek ise bu standartlarda gelişmelidir. Aksi takdirde alelade bir biçimde devletlerin bir araya gelmesiyle bir Türk Birliği kuralım dediğimizde ortaya çıkacak Türk Birliği bir bütünlükten yoksun, sorunlara gebe Rusya Federasyonu’ndan hallice bir birlik olacaktır.

Bizlerin amacı da sizlerin güçlerini bir araya getirmek, Türk Dünyasında, özellikle soydaşlarımızın yaşadığı coğrafyalarda yeni yatırım imkânlarını araştırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin teşvik imkânlarından üst düzeyde yaralanmak, oralarda yeni ticari işletmeler kurmak, istihdam alanları yaratmak, ticari zekâmızı ve gücümüzü birleştirerek daha büyük işlere birlikte imza atabilmektir. Bu güç birliği sadece ticari bir güç birliği değil, aynı zamanda sosyal-kültürel ve siyasi alanda güç birliğini beraberinde getirecek hem Türkiye’de hem de Türk Dünyasında sesimiz daha gür çıkacak, söz sahibi bir STK ortaya çıkacaktır. Bugün bu güç birliği imkânlarını tartışmak, yollarını araştırmak, sizlerin görüşleri ile bu yolu açabilmektir.

Çok sayıda katılımcı talebi aldık ancak sizleri onlar arasından seçerek davet ettik, sizler bizi kırmadınız icabet ettiniz sağ olun, var olun” şeklinde konuşmasını sonlandırdı. Ardından toplantıya katılan işadamları alfabetik sıraya göre kürsüye gelerek yaptıkları ticari faaliyetler, firmaları hakkında kısa bilgiler verdiler. Kürsüye gelen işadamları toplantının çok önemli olduğunu, BGSAM’ın işadamları arasında köprü olabileceğini, bunun gücümüzü arttıracağını, ancak toplantının devamlılığının önemli olduğuna vurgu yaptılar.

Avukatlıktan, Mobilya, inşaat, Animasyon, Asansör, Ajans, Tercume, Muhasebe, Yayıncılık vesayre birçok meslekten genç iş insanları bir araya geldiler. İkinci toplantının Ankara’da yapılacağı belirtildi.

Toplantıya katılan işadamlarına, STK temsilcilerine “TEŞEKKÜR BELGESİ” takdim edildi. Kahve-çay ikramı ve molalarda karşılıklı tanışma ve görüşme fırsatı yakaladılar. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.