Ben Bir Göçmen Çocuğuyum..

Binlerce yıldır yaşadığı topraklarını, evlerini, hayvanlarını, aşklarını, duygularını ve kısacası hayatlarını bir kenara bırakıp daha özgür yaşamak adına Türkiye gelen, çalışkan, üretken ve sıcak kanlı ’Balkan Türküyüm’.

Ben,1354 yılından itibaren Osmanlı Türk İmparatorluğunun Trakya ve Balkanları fethetmesiyle birlikte Anadolu’dan rasgele değil yedi-göbek Türk aileler arasından özenle seçerek getirip, oraya yerleştirdiği EVLÂD-I FATİHAN’ız…

Ben,1877-1878’de doksan üç harbi de denilen, savaşta Plevne Müdafaası’nın komutanı şanı büyük GAZİ OSMAN PAŞA’nın yolunda O’nun azim ve kararlılığında olduğumu defalarca ispat etmiş olan Balkan Türküyüm.

Ben,1913’de, Anadolu’daki Millî Mücadele’den önce, Rumeli’de çetecilere karşı kurduğu millî kuvvetlere KUVA-YI MİLLÎYE ismini veren ve bu ifadeyi ilk defa kullanan Rumeli Türküyüm.

Ben,1914’de, Cihan harbinde batılı emperya-listlere karşı “Cihad-ı ekber” ilan edildiğinde on binlerce gencinin hududu geçerek Osmanlı Türk ordusunda gönüllü olarak görev aldığı RUMELİ TÜRKLERİNDENİM.

Ben,1984’de Bulgaristan’daki komünist yönetimin Bulgarlaştırmak istemesi üzerine, her türlü hakkını savunmak üzere mücadele eden, dinini ve milliyetini terk etmeyen, Türk Dünyası’nın ayrılmaz parçası Bulgaristan Türküyüm.

Ve ben, Anavatana gelip yerleştikten sonra, kimseden bir şey dilenmeyen, çalışkan, üretken, Türkiye’mizin tüm yasalarına sadakatla bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinden yana TÜRK OĞLU TÜRKÜM.

Fakat ben, Üzerinde yaşadığım ve tarihin zaferlerle büyüttüğü o şanlı ’TÜRK’ kelimesinin ruhuna sahip olmaktan gurur duyduğum canım vatanım Türkiye Cumhuriyetinde, göçmenlere karşı kullanılan yanlış telaffuzdan hiç hoşnut olmayan bir göçmen çocuğuyum.

Ben, Bulgar göçmeni değil ’BULGARİSTAN GÖÇMENİYİM’ Ben, Bulgar Türkü değil ’BULGARİSTAN TÜRKÜYÜM’ BEN, BALKAN GÖÇMENİ, TÜRK OĞLU TÜRKÜM !!!

İstanbul Times / Yasin Hakan Karagözlü